Leksikon:Beslagent hundre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Beslagent hundre el. hundre beslagne bord, regne-enhet innen trelasthandel og sagbruksdrift i Kristiania-området, lik 10 1/2 tylft = 126 stk. Dette i motsetning til hundre ubeslagne bord som utgjorde et vanlig storhundre på 120 stk. De seks ekstra bordene i et beslagent hundre ble regnet som tilgift («beslag») på kjøpet borgere imellom. I Drammens oppland ble beslagent hundre kalt rikshundre. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.