Leksikon:Bygselseddel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bygselseddel, bygselbrev, festeseddel, festebrev, kontrakt mellom jordeier og leilending om bygsling av jord. Christian 5. norske lov (3–14–25) påbød at bygselsedler skulle tinglyses, og påbudet ble oftest fulgt. Men før 1800-årene ble det gjerne bare gjort et notat i tingboka om tinglysningen, og bygselsedler ble sjelden ført inn i panteboka og nevnt i panteregisteret. Bygselsedler på krongods som fogden utstedte, er det årlige oppgaver over i fogderegnskapene, og av og til er dokumentene gjengitt i sin helhet der. Fogden kunne dessuten føre dem inn i en særskilt bygselprotokoll. K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.