Leksikon:Bysvenn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bysvenn, underordnet kommunal tjenestemann i byene, som ble ansatt og lønnet av magistraten (se dette). Bysvennens viktigste oppgaver var å stevne folk for retten, foreta fengsling og ha arrestanter i forvaring. Bysvennstillingen svarer på mange måter til middelalderens kallare, som hadde gått byfogden til hånde og utført lavere funksjonæroppgaver for byen, og som under visse forhold også hadde vært pålagt å utføre bøddeltjenester. Navnet kallare skal visstnok komme av at han «kalte» bymennene til bymøtet (NglL V s. 331). S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.