Leksikon:Cirkumferens

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Cirkumferens (latin omkrets). Fra 1600-tallet ble det vanlig at kongemakten innrømmet byene og bergverkene privilegerte interesseområder, såkalte cirkumferens (se for eksempel de norske byprivilegiene av 1662, Medd. no. RA I). For bergverkene innebar slike privilegier at de innenfor det gitte området fikk enerett til avvirkning av skogen. Dessuten ble det pålagt bøndene i området visse arbeidsplikter for verket. Byenes cirkumferensprivilegium betydde at de fikk monopol på alle bynæringer innen det gitte området. (Jamfør borgerskap.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.