Leksikon:Frikirker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Frikirker, kirkesamfunn etablert med hjemmel i «dissenterloven» av 1845 og på grunnlag av den oppfatning at det er i strid med den rette lære å la kirken være underlagt statlig og verdslig myndighet i religiøse spørsmål (frie kirker). På 1800-tallet ble frikirker oftest kalt dissentersamfunn (sml. dissentere). A.B.A.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.