Leksikon:Generaltollkammeret

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generaltollkammeret, eller Det vestindiske og guinesiske rente- samt generaltollkammer, som det het ved opprettelsen i 1760, var sentral instans for tollvesenet i Danmark-Norge fram til 1814. Generaltollkammeret var i hovedtrekkene organisert etter samme mønster som rentekammeret (s.d.) med tre deputerte og 45 kommitterte. De norske tollsakene var fra starten av samlet i et eget norsk kontor, mens konsumpsjonssakene (se konsumpsjon) lå under et felles dansk-norsk kontor, som ble delt i ett norsk og to danske kontorer i 1780. Liksom det lokale tollvesenet (s.d.) ble også den sentrale toll- og konsumpsjonsadministrasjonen integrert i 1790-årene ved at det ble opprettet to norske toll- ­­og konsumpsjonskontorer i generaltollkammeret.

Forholdet mellom generaltollkammeret, rentekammeret og kommercekollegiet (s.d.) var noe flytende, og man opererte til dels også med en eller flere felles deputerte mellom disse kollegiene. I 1768 ble kommercekollegiet slått sammen med generaltollkammeret under navnet general-tollkammer- og kommerce-kollegium, og samtidig ble forbindelsen med rentekammeret opphevet. Men det ble forutsatt at de to kollegienes saker skulle kollegiebehandles hver for seg, og deres kontor- og ekspedisjonsordning ble derfor i det vesentlige bestående.

Under Struensee (1771/72) ble generaltollkammeret opphevet og tollsakene lagt under finanskollegiet, men generaltollkammeret ble gjenopprettet alt i 1773. Det nye finanskollegiet skulle etter 1773 føre et visst tilsyn med generaltollkammeret. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.