Leksikon:Hefselde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Hefselde, f. (egentlig «halvt såld»). Smørvekt og smørmål på Østlandet i middelalderen og noe senere:

I. 1 hefselde = 4 1/2 spann = 6 3/4 bismerpund = 162 merker på Romerike, Ringerike og i bygdene rundt Oslo fra og med Eiker til og med Follo; samme hefselde er nevnt også på Hadeland. Cirka 34,7 kg, cirka 36,5 l.

II. 1 hefselde = 4 spann =6 bismerpund = 144 merker på Hedmark; samme hefselde er nevnt på Hadeland. Cirka 30,9 kg, cirka 32,4 l.

III. 1 hefselde = 5 spann = 7 1/2 bis­merpund = 180 merker, nevnt på Toten. Cirka 38,6 kg, ca. 40,5 l.

IV. 1 hefselde = 1 1/2 laup = 4 1/2 bismerpund = 108 merker i Sør-Gud­brands­dalen. Cirka 23,1 kg, ca. 24,3 l.

Volum er beregnet på grunnlag av egenvekt 0,95 for smør. Der hefselde fremdeles var i bruk mot slutten av 1500-tallet da kølnsk vekt ble tatt i bruk, ble vekten kan hende noe høyere enn ovenfor angitt. En kilde cirka 1660 angir hefselde på 6 bismerpund for hele det østafjelske. Jamfør bismervekt. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.