Leksikon:Hushold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hushold n., i folketellingene (se dette) også kalt «familie» (1801) og husholdning (1865 og senere), er gruppe av mennesker som deler felles bolig (kan variere) og har en felles økonomi som kommer til uttrykk i felles kosthold. Det er vanlig at nominative folketellinger markerer hvordan de oppførte individene hører sammen i hushold, men oppfatningen om hva som konstituerer husholdet kan ha variert noe fra teller til teller og over tid.

I 1801 var gjennomsnittshusholdet på 5,4 personer. Det falt langsomt utover 1800-tallet til 4,3 i 1900 og deretter raskere til 3,2 i 1946 og 2,5 i 1970. Til forbi midten av 1800-tallet var det betydelige sosiale variasjoner. Husholdene kunne spenne fra 8–10 personer i embetsstanden og storborgerskapet ned til 2–4 blant arbeidere og eiendomsløse. Forskjellene bunnet mest i antallet barn og tjenestefolk. Samtidig med fallet i husholdsstørrelse innover i vårt århundre har det foregått en sosial utjevning.

Det mest kjente systemet for analyse av husholdenes størrelse og sammensetning er laget av ­Peter Laslett. S.D.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.