Leksikon:Kanonikat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kanonikat (mlat. canonicatus), eller kanoni, embete som kannik, det vil si domkapitel-embete. (Se domkapitel.) Til de enkelte kanonikat var det fra middelalderen tillagt jordegods. Etter reformasjonen ble det vanlig å benytte kanonigodset også til avlønning av verdslige tjenestemenn. Kanoni i uttrykk som «tollskriver Hans Tommesens kanoni» og «Johan Garmanns kanoni» betegner således det kapitelsgodset som disse mennene kunne nyte avkastningen av. Jamfør prebende. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.