Leksikon:Krabastømmer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Krabastømmer, tømmer som er kommet på fløting i elver uten å være merket på forhånd, eller som har fått kjøpermerket avgnidd eller avbrukket, slik at eierforholdet ikke kan fastslås. Ifølge lov av 12. juli 1848 skulle krabastømmer, i vassdrag der fløtingen ble besørget av et interessentskap eller lignende, tilfalle dette og brukes til fordel for vassdraget. Samme regel skulle gjelde for bunntømmer. Betegnelsen krabastømmer eller kabbastømmer kan ha sammenheng med holl. kabbassen, v., ‘rapse’, eller holl. krabben, v., ‘skrape’. I det første tilfellet blir betydningen egentlig tømmer som stjeles under fløtingen. K.F.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.