Leksikon:Palisade

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også palisade i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Palisade (lat. palus, pel) 3–4 meter høye, grove tømmerstokker som var spisset i toppen og gravd en meter ned i jorden. Palisader ble satt ned side om side som et gjerde av varierende lengde som forsvarsverk. Palisader som ble reist i vann, ble kalt estakader.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.