Palisade

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En palisade er et beskyttende gjerde i et enkelt festningsverk. Materialet var normalt tømmer, gjerne forsterket med jordvoller. Palisader kunne også bli forsterket med stein, og der de viste seg å ha strategisk betydning var det ikke uvanlig at de ble erstattet med festningsmurer. I moderne tid kan palisader av stål bli brukt som provisoriske forsvarsverk.

Den vanligste måten å konstruere en palisade på var ved at små eller mellomstore trestammer ble stilt vertikalt og drevet ned i bakken, uten noe mellomrom mellom stokkene. Etter at de var slått ned i bakken ble de ofte spisset i stoppen slik at det ble vanskeligere for angripere å komme over. Høyden kunne variere fra små brystverk på en meter til høye gjerder på opp mot tre meter. Høye palisader kunne ha avsatser som forsvarerne kunne stå på slik at de kunne skyte eller kaste mot angripere.

Mange palisader ble reist som midlertidige forsvarsverk når det ikke var tid til å bygge noe mer solid. De var effektive mot muskettkuler, som med sin lave hastighet hadde vanskelig for å trenge gjennom trestammer, men sårbare for ild og artilleri.

Ettersom tre er et forgjengelig materiale bevares palisader dårlig. De var også sjelden ment som permanente forsvarsverker, og treverket ble gjerne gjenbrukt når de hadde utspilt sin rolle.

Kilder og litteratur