Leksikon:Penning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Penning (lat. d(enarius)), mynt lik 1/12 skilling etter lybsk myntregning (s.d.). I Norge ble penninger av denne verdi slått omkring 1500 (som brakteat s.d.) av kong Hans og erkebiskop Gaute Ivarsson. I Danmark fortsatte utmyntingen fram til 1602, til sist av kobber.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.