Leksikon:Plakat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Plakat, i enevoldstiden brukt om de trykte utgavene av nye lovbud. Plakat ble oftest offentliggjort ved opplesing for allmuen på de faste tingdagene eller fra prekestolen. Det var de lokale embetsmenn som måtte lese opp plakatens innhold for allmuen. Plakat ble helst brukt om korte lover som angikk relativt avgrensede saksforhold, f.eks. konventikkelplakaten. Plakat ble også brukt om bekjentgjørelser av påbud/forbud fra lavere myndighetsinstanser, for eksempel rådstue-plakat, utstedt av magistraten. S.I./P.Ø.S.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.