Leksikon:Regesta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Regesta, (latin. regestum), oppr. en samling av pavebrev. I nyere tid er regesta brukt som betegnelse på kronologisk ordnede utdrag eller sammenfatninger (regester) av kildene til et lands, en bys, en institusjons historie. Eksempelvis er Regesta Norvegica en samling sammenfatninger av samtlige dokumenter ang. Norges historie fra tidlig middelalder og (hittil) fram til 1396 (RN I-VII, Oslo 1978-), mens Norske Kongebrev (utgitt av Norsk lokalhistorisk institutt) er en tilsvarende samling av brev ang. norske saker i sentralforvaltningen. Kongebrevutgivelsen er hittil ført fra 1660 til 1703 (NKB I- VII, Oslo 1961-). S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.