Leksikon:Sionitter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sionitter, religiøs gruppe som var virksom særlig i Drammen, Lier, Kongsberg, Kristiania og Asker i årene 1742–44. Sionittene opponerte med sterke midler mot samtidens kirkeordninger og presteskap, og flere ble døpt på nytt. Lederen, student Søren Bølle, ble i 1743 forvist fra landet, andre fikk tukthusstraffer. Flere av sionittene fulgte sine ledere til Altona. Gruppen var inspirert av mystikerfromhet, radikal pietisme og herrnhutisme (se herrnhutere) på kontinentet. Navnet sionitter hadde sammenheng med forestillingen om at 144 000 ville bli frelst på fjellet Sion ved opprettelsen av tusenårsriket. Sionittene ble av samtidens kirkestyre bedømt som separatister (se dette), og den store uro de ga opphav til, resulterte i flere innskjerpende lovbestemmelser (se konventikler). A.B.A.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.