Leksikon:Tiendekanne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tiendekanne, en viss del av tiendefisken i Nord-Norge, som fiskeren etter gammel sedvane fikk tilbake av tiendetageren. Tiendekanne var i Nordland 1 fisk per storhundre i tillegg til vargtollen (se dette), men ble forbudt her cirka 1706. I Finnmark er tiendekanne kjent fra første halvdel av 1600-tallet, og der ble den gitt en slags hjemmel ved lagtingsdom 1650; tiendekanne skulle ytes med 1/4 tønne øl av hvert storhundre tiendefisk, fra 1653 beregnet til 6 mark fisk per 10 fisk, men også dette synes omsatt i øl av almuen. Tiendekanne ble her avskaffet ved oktroi av 2. april 1687. H.D.B.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.