Leksikon:Treding

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Treding (norrønt qriðjungr, m.), egentlig 1/3, i førkristen tid og i middelalderen brukt om forskjellige territorielle enheter. Treding har trolig fungert som ting- eller rettskretser. Treding forekommer over hele Norden inklusive Vesterhavsøyene og det skandinaviske bosetningsområdet i England. Noe enhetlig tredingsystem synes ikke å ha eksistert. Når treding forekommer i 1600-tallskildene fra Rommerike, er det å betrakte som et relikt etter lengst farne tiders samfunnsordning. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.