Leksikon:Trinitatis

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trinitatis (genitiv av latin trinitas, treenighet), kirkelig fest for treenigheten, innstiftet i 1334, og senere overtatt av den lutherske kirke. Trinitatis er lagt til første søndag etter pinse, og alle de følgende søndager i kirkeåret benevnes etter trinitatis.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.