Leksikon:Vraker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vraker, m., tjenestemann i byene, tilsatt av magistraten under kongelig konfirmasjon. Vrakerens oppgave var å foreta kvalitetssortering, i norske byer mest av saltfisk og -sild, men også av kjøtt, tran og tjære. Han skulle dessuten se til at varene ble omsatt i tønner av påbudt størrelse (jf. tønne III, måler og veier). Særlig fisk og sild ble i 1600- og 1700-årene kvalitetssortert i mange kategorier (jf. forordn. 5. mai 1683). Tvungen vraking av sild ble opphevet i Norge ved lov av 15. sept. 1851. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.