Lilløya naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lilløya naturreservat, også skrevet Lilleøya, ble opprettet ved kongelig resolusjon 27. juni 2008. Reservatet omfatter et totalareal på ca. 72 dekar, hvorav ca. 46 dekar landareal. Det ligger ytterst på Lilløya, den vestligste delen av Oksenøya, med strandsone og småskjær utenfor.

Formålet med naturreservatet er å bevare et egenartet område med en spesiell naturtype som kjennetegnes ved stor variasjon i vegetasjonstyper og med mange sjeldne arter. Området har særskilt høy verdi på grunn av det store biologiske mangfoldet og egner seg godt som referanseområde for forskning og undervisning. Om lag 400 plantearter er påvist, herav fire rødlistearter.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Lilløya naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.