Lillestrøm Torvfabrik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vogner lastes med torv som fraktes på utlagt tralleskinnegang.
Foto: Akershusbasen.

Lillestrøm Torvfabrik ble grunnlagt i 1873 av sagbrukseier A. O. Haneborg. Han kjøpte 1450 mål av Torvmosen fra gårdbrukerne på Kjeller og Sørum i 1871 for å sette i gang produksjon av brenntorv. I 1873 sto fabrikken ferdig. Grunnen til at Haneborg bygde fabrikken, var at prisene på annet brensel var høye på dette tidspunktet. Brenntorv var svært billig å fyre med.

Like ved jernbanestasjonen ble det bygd et brenntorvlager, og fra lageret ble det lagt tralleskinner til Torvmosen der Torvgata nå ligger. I tillegg bygde Haneborg disponentbolig, arbeiderbolig og stallbygning der det i 2011 heter Solheimsgata.

Arbeiderboligen var en åttekantet bygning med trekantede rom som alle vendte inn mot midten av bygningen der det var et fellesrom med ildsted. Boligen het Torvmosen Arbeiderbolig, men ble kalt Åttekanten. Den ble bygd av Haneborg. Folketellingen fra 1875 viser at det bodde 9 husstander med til sammen 45 mennesker i Åttekanten.Drikkevannet hentet beboerne fra en brønn som var gravd ut i myra like utenfor bygningen.

Folketellingen forteller at arbeidsstokken ved fabrikken var 24 menn og 21 kvinner. Siden dette var sesongarbeid, varierte tallet på arbeidere mye. Mennenes arbeidslønn var 60 skilling for dagen, mens kvinnene tjente 20 skilling.

Brenntorvfabrikken fikk kort levetid. Prisene på annet brensel sank, og driften ble dermed ulønnsom. I 1877 ble den nedlagt.

Fra 1892 ble torvmosen igjen utnyttet industrielt da Lillestrøm Torvstrøfabrik ble etablert.

Kilde og litteratur