Lillestrøm Vel- og Hagebruksforenings kvinnelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lillestrøm Vel- og Hagebruksforenings kvinnelag ble stiftet 8. november 1932 som en underavdeling av hovedforeningen. Ifølge formålsparagrafen skulle foreningen være upolitisk og ”arbeide for størst mulig tilslutning til foreningen ved avholdelse av møter og foredrag og for øvrig søke formål der kan være i foreningens interesse”. Jensine Søgaard ble foreningens første leder.

Lagets arbeid var blant annet å holde basarer, utlodninger og ulike andre arrangementer. Det var dessuten aktivt med i sosialt og humanitært arbeid, og en del av lagets midler gikk til Lillestrøm Aldershjem, menighetspleien og vanføresaken. Under krigen ga basarer og utlodninger spesielt store overskudd, og med egne midler og et lite banklån kjøpte kvinnelaget en hytte i Rælingen i 1946. Den fikk navnet Velheimen. Interessen for å bruke hytta var stor de første årene, men den avtok etter hvert, og i 1961 ble den solgt.

Kvinnelagets medlemstall var på det meste 60, men det skrumpet inn i 1950- og 1960-åra. Da det ikke lenger ble mulig å besette tillitsvervene, ble det vedtatt å oppløse laget 20. januar 1965. Lagets midler på kr 5500 ble fordelt mellom Lillestrøm kirke og hovedforeningen som skulle benytte midlene til julegata.

Kilde

  • Lillestrøm Vel- og Hagebruksforening. 50 år. 1929-1979. Lillestrøm.