Lillestrøm Vel- og Hagebruksforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Aaserud var formann i Lillestrøm Vel- og Hagebruksforening i 21 år. Foto: Ukjent.

Lillestrøm Vel- og Hagebruksforening ble stiftet 24. februar 1929 under navnet Lillestrøm Vel. I formålsparagrafen sto det at foreningen skulle være upolitisk, og at «oppmerksomheten skulle rettes mot alt som vil være til gavn for stedet, dels ved egen hjelp, og dels ved å anspore de kommunale myndigheter, foranstalte foredrag og diskusjoner om viktige gjøremål». Videre het det at hver huseier, eiendomsbesitter eller bestyrer av fast eiendom i Lillestrøm kunne være medlem. Andre kunne også bli medlemmer, men deres medlemskap måtte godkjennes av styret. Årskontingenten ble satt til to kroner året.

Da foreningen skiftet navn i 1931, ble det bestemt at hagebruk skulle være foreningens viktigste oppgave. Fra dette året ble det arrangert hagekonkurranse med herredsgartneren som sakkyndig. I 1933 deltok 100 hageeiere, og dette tallet økte sterkt i åra framover. Medlemstallet økte også jevnt, og på det høyeste hadde foreningen 443 medlemmer (1955).

Fra første dag var det stor aktivitet i foreningen, og den hadde en omfattende korrespondanse, særlig med formannskapet og NSB. De mange sakene som ble tatt opp i foreningen og senere vedtatt i Lillestrøm kommunestyre, viser at den var en viktig samarbeidspartner for kommunen.

Saker som ble behandlet:

 • Anskaffelse nye brannvarslingsapparater i Lillestrøm.
 • Innkjøp av motordrevet hagesprøyte i 1932 til kroner 650. 4384 frukttrær ble sprøytet.
 • Reklamerte for at Lillestrøm var et høvelig sted for reising av industri og boliger.
 • Gikk i brodden for å avvikle hageuke i forbindelse med Lillestrøms 25-årsjubileum med deltakere fra hele Romerike. En hagekonkurranse med over 100 deltakere ble arrangert.
 • I hele 30-åra stod foreningen for innkjøp av hagekalk til medlemmene.
 • Foreningen bidro med et pengebeløp til anskaffelse av orgel i Lillestrøm kirke.
 • Innsamling av midler til de skadelidende ved flommen våren 1934. En valgurne ble brukt som innsamlingsbøsse, og resultatet ble 146 kroner.
 • Flere henvendelser til Lillestrøm kommunale elektrisitetsverk om utbedring av gatebelysningen i flere gater. Sakene ble fulgt opp.
 • Bidro med pengebeløp til særlig trengende hver jul.
 • Bidrag til tårnur i Lillestrøm kirke.
Premierte hageeiere i 1935. De fikk premie av Lillestrøm Vel- og Hagebruksforening for de best stelte hager. Konkurransen hadde deltakere fra hele Romerike. Bildet er tatt i Konservativen i Lillestrøm. Foto: Ukjent.
 • Tok initiativet til å arrangere Lillestrøm-uka i 1935. 38 foreninger gikk sammen om arrangementet under velforeningens ledelse. En hagekonkurranse ble avviklet.
 • Samarbeidet med Strømmen Vel, Østre Akers Velforening og Fellesutvalget for Velforeningene i Lørenskog om å få NSB til å redusere prisen på månedsbilletter på lokalbanen. Prisen ble senket med 5 %.
 • Engasjerte seg sterkt i å få opprettet eget gymnas i Lillestrøm.
 • Foreningen utlovet 25 kroner for de som anmeldte frukttyver i private hager. Dette var en sterk plage, og slikt tyveri førte tiltiltale og straff.
 • Sto for innsamling av klær og ryggsekker til Finland under vinterkrigen i 1940.
 • Rettet en henvendelse til kommunen om å yte lån til huseiere som ønsket å sette inn dobbeltvinduer.
 • Henvendte seg til [8Lillestrøm Telegrafstasjon]] for å få satt opp telefonkiosker flere steder i Lillestrøm.
 • Påvirket til bedre renovasjon.
 • Okkupasjonen lammet foreningens virksomhet i flere måneder, men i august var aktiviteten like stor som før krigsutbruddet.
 • Opprettet en samling av hagebrukslitteratur. Den ble mye brukt.
 • Foreningen fikk i gang økt dyrking av frukt, grønnsaker og bær i hager og på løkker under krigen, og hjalp til med kanin-, hønse- og grisehold hos private.
 • Kampen mot rottene i 1945 ble ledet av velforeningen.
 • Egen herredsgartner ble ansatt etter påtrykk fra velforeningen.
 • Bidro med penger til opprettelse av kommunal idrettsplass.
 • Arbeidet i 20 år med å få satt opp trafikklys på Fjeldberghjørnet, fra 1953 til 1973.
 • Foreningen støttet med monteringen av julegata med penger hvert år.
 • Bidro til å sikre Lundsovergangen med lyd, lys og sperrebom.
 • Foreningen holdt årlige kurs i beskjæring av busker og trær. Den utdannet egne autoriserte beskjærere som avla prøve for fylkesgartneren.

Litteratur