Linnekogel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Linnekogels fabrikk på Skøyen i Oslo.
Foto: Dag Andreassen (2006)

Linnekogel, egentlig G.W. Linnekogel & Søn er særlig kjent for komfyrer for skip, kalt kabysser. De skiller seg hovedsakelig fra vanlige komfyrer ved at de kan boltes fast i dørken og har ringer rundt kokeplatene som kan holde grytene på plass i sjøgang.

Etablering

Selskapet ble etablert i 1864 av tyskeren Georg Wilhelm Linnekogel (1829–1899) som var utdannet smed og låsmaker, og startet som plate- og låsesmed med produksjon av pengeskap i Revierstredet med navnet G.W. Linnekogel.

Skipsfart

Omtalt som Norges største komfyr, produsert av Linnekogel.

Utover på 1880-tallet rettet virksomheten seg med mot skipsfarten som mekanisk verksted og holdt senere til i Welhavens gate 1b. Etter hvert ble lokalene her for små og upraktisk da den var anlagt over tre-fire etasjer uten heis.

Hoff

I 1911 etablerte bedriften seg i Hoffsveien 11 på Hoff i Oslo hvor bedriften bygget en administrasjonsbygning og fabrikkbygning, med hovedvekt på jernstøperivirksomhet.

Bedriften spesialiserte seg på platekomfyrer for storkjøkken, og ikke minst skipskabysser som ble standard på nesten alle norske skip i innen- og utenlandsfart, fiskefartøyer, hvalbåter osv.

Bedriften ble til G.W. Linnekogel & Søn da neste generasjon, Theodor Fredrik Wilhelm Linnekogel (1869–1945) overtok. Hans sønn døde imidlertid ganske ung og nyutdannet før han fikk overtatt, men firmaet forble i familien ved at datter og svigersønn Bernhard Thams (1903–1989) overtok dette i 1945.

Andre verdenskrig

I 1941 ble bygningen i Hoffsveien utvidet øst med samme form og uttrykk som den opprinnelige bygningen, dette var både en utvidelse av produksjonskapasiteten, men også med sikte på at resten av virksomheten i Welhavens gate kunne flytte etter.

Imidlertid ble dette tilbygget umiddelbart rekvirert av Luftwaffe som brukte den nye bygningen til lager av flydeler, råmaterialer og halvfabrikata. 15. november 1944 ble dette ødelagt av fire mann fra Aks.13.000, men sabotørene tok i aksjonen hensyn til nabobygningen med Papirfabrikantenes forsøkslaboratorium som ikke måtte skades. Bygningen ble istandsatt og deretter brukt av Kriegsmarine resten av okkupasjonstiden, antagelig som verksted for kystartilleriet.

Opphør produksjon

Bedriften la ned produksjonen da Thams pensjonerte seg i 1973, da etterspørselen til skipsfarten ble sterkt redusert og en overgang til offshore-virksomheten ville kreve andre produkter og en betydelig omlegging.

Idag

Familieselskapet G.W. Linnekogel & Søn eksisterer fortsatt i den samme bygningen, men kun som eiendomsselskap som leier ut bygningen på Skøyen til diverse virksomhet. Denne virksomheten ble igangsatt av sønnen Lauritz Bernhard Linnekogel Thams (1932–2015).

Kilder


Koordinater: 59.92498° N 10.67602° Ø