Lista

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lista er ei halvøy i Farsund kommune. Ho ligg med Listafjorden i vest og Lyngdalsfjorden-Krossnessundet-Framvaren i aust, og er forbunde med fastlandet ved Listeid. Det er fleire grender og bygdelag på lista, og fleire av dei har eit landsbypreg som er uvanlig i Noreg.

I sør ligg ei stor morene, som er tre til fire kilometer brei. Bak denne stig landskapet bratt opp til over 300 meter over havet, med høgste punkt på Storfjellet, 346 moh. Det er gjort funn frå steinalderen og seinare perioder. Lista er nemnd fleire gonger i sagalitteraturen.

Stor halvøy i Farsund kommune, Vest-Agder, mellom Listafjorden i vest og Lyngdalsfjorden–Krossnessundet–Framvaren i øst. Forbundet med fastlandet ved det 1,3 km brede Listeid mellom Framvaren og Eidsfjorden, en arm av Listafjorden. Ut mot havet i sør ligger en brem med mektig morene, 3–4 km bred. Bak hever nakne heier seg bratt opp til 346 moh. (Storfjellet). Landskapet minner således atskillig om Jæren i et mindre format. På Lista er det gjort en rekke funn fra steinalderen og yngre arkeologiske perioder, og Lista nevnes ofte i sagaen. Bebyggelsen (nærmest landsbyer) har særpreg som ellers ikke er vanlig i Norge.