Lofsrud (Oslo gnr. 178/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lofsrud gård sett fra nordvest.
Foto: Leif-Harald Ruud (2015).

Lofsrud gård i Søndre Nordstrand ligger like sør for enden av Thomas Ulvens vei, med adresse Klemetsrudveien 41 og 50. En antar at navnet kommer av et ellers forsvunnet mannsnavn Lopt. Gården var kannikegods på 1600-tallet, helt til Kronen solgte den i 1668. I 1806 ble gården så solgt til Jens Jonssøn Lofsrud. Kjernen i hovedbygningen er antagelig fra omtrent samme tid.

Bygningene på Lofsrud gård er regulert til bevaring og brukes nå som kultur- og aktivitetssenter for bydel Søndre Nordstrand. Både inn– og utmark ble fullstendig utparsellert ved inngangen til 1980-årene, da Oslo kommune kjøpte arealene som ledd i utbyggingen av det som skulle utgjøre den østre delen av den nye bydelen som så dagens lys i 1988.

Husdyrholdet på Lofsrud opphørte i etterkrigstiden, men da gården fikk ny anvendelse i drabantbyperioden ble den også et populært ridesenter. Et kuriosum er at to av hestene på Lofsrud, Blakken og Bruna, har fått veier oppkalt etter seg i nabolaget.

Til Lofsrud hørte et par husmannsplasser. Granli ved Ljabruveien mellom Bjørndal og Hauketo ble skilt ut fra Lofsrud på 1900-tallet.

Kilder


Koordinater: 59.8453597° N 10.8343673° Ø