Ludvig Nikolay Leth

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ludvig Nikolay Leth er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Ludvig Nikolay Leth (født 26. januar 1865 i Molde, død 1. oktober 1928) var jurist, fra 1888 til 1908 virket han som sakfører i fødebyen Molde, deretter i hovedstaden.

Familie

Ludvig Nikolay Leth var sønn av sakfører og gårdbruker, fogd i Romsdalen, Ludvig Arnoldus Leth (1836-1902) og Justine Marie Agnethe, født Meyer, (1836-1898), og var gift med Olga Henrikke, født Aaby (1867-1958).

Liv og virke

Leth vokste opp i Molde, hvor han tok examen artium i 1882. I 1887 ble han cand. jur., og året etter etablerte han seg som sakfører i fødebyen Molde, samtidig som han drev gården Reknæs utenfor byen.

I sin tid som sakfører i Molde var Leth en aktiv deltaker i det offentlige liv. Blant annet var han med på å stifte Romsdalske Vexel- og landbruksbank i 1899, og han var også den første direksjonsformannen. Han var også med på å etablere Molde Brændevinssamlag i 1901, og var med i den første direksjonen.

I 1908 flyttet Leth til Kristiania, hvor han etablerte seg som overrettssakfører.

Bosteder

Ved folketellingen for Molde for 1865 er Ludvig Nikolay Leth oppført sammen med foreldrene og to søsken på adressen Hovedgaden 17. Ved folketellingen for 1885 er Leth oppført som jusstudent, men oppført sammen med foreldre og søsken i Molde (ingen adresse angitt). Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Leth, kona og fem barn registrert i Oscars gate (folketellingen sier Oscars gate nr. 871, men da dette ikke nummeret ikke eksisterer, skal det sannsynligvis være 81, som er det nummeret han er oppført på i adresseboka for Kristiania for 1911).

I adresseboka for Kristiania for 1918 er Leth oppført som overrettsakfører med kontoradresse Stortingsgata 14 og privatadresse Bygdøy allé 51. I adresseboka samme sted for 1927 er han oppført med den samme kontoradressen, men privatadressen er Gørbitz' gate 6.

Ettermæle

I en redaksjonell nekrolog i Aftenposten 2. oktober 1928 ble Leth beskrevet slik (utdrag):

Nikolay Leth var en for politikk og samfundsspørsmål sterkt interessert mann, fra hvis hånd dagspressen gjennem årene mottok en rekke innlegg.

Ludvig Nikolay Leth er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Overretssakfører er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser