Mårbu

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Turisthytta Mårbu.
Foto: H. Balsgård

Mårbu i Tinn kommune, er ei av de betjente hyttene til DNT Drammen og Omegn. Den ble innviet i 1957. Hytta ligger på 1130 meter over havet på den gamle danseplassen på Skartåkervollen ved nordenden av vannet Mår, langs Søre Nordmannsslepa rett ved grensa til Hardangervidda nasjonalpark.

Egentlig begynte turisthyttedriften på den gamle Maarboden. I 1922 ble eiendommen overskjøtet av forstkadidatene Yngvar Lie og Julius Hvoslef til «Skien-Telemark Turistforening vort hus Maarboden beliggende på Kristi og Sigrid Prestegaardens eiendom Skjortehaven ved Maarvand i Opdal.»[1] Deres hytte var oppført i henhold til bygselsavtale av 1917. Det finnes også en avtale fra 1928 mellom Sigrid Prestegaarden og Skien-Telemark Turistforening om gratis bruk av grunn. Til gjengjeld skulle hun kunne benytte hytta 14 dager til de jegere som måtte ha leid jaktrett. I 1929 forpliktet hyttestyrer Sigrid Prestegaarden seg til å holde rutetidene med båten Hans på Mårvannet. Høyst sannsynlig kjøpte Sigrid også motorbåten da hun i 1930 kjøpte gamle Maarboden. Hun flyttet seterdriften fra Skjortesetra og startet opp med privat turistkvarter kombinert med seterdrift.

Familien Prestegaardens eiedomsgrense ved Mårbu følger grensa mellom Buskerud og Telemark. Det har i alle år vært uenighet om hvor fylkesgrenene går på Hardangervidda, og i 1948 så det ut til å være avgjort at Mårbu lå i Buskerud. Det ble etter hvert enighet mellom turistforeningene at DNTD skulle bygge ny turisthytte ved Mår. Denne avtalen skulle erstatte den avtalen Skien-Telemark Turistforening hadde hatt. DOT fikk 20 mål tomt på Skartåkervollen av Georg Prestegården. Det var en forutsetning at et av hans barn under ellers like vilkår skulle bestyre hytta.

Det var problemer med å skaffe byggematerialer i de første årene etter krigen, så tillatelse til bygging var vanskelig å få. DNTD var heldig, og fikk kjøpt en brakke fra Måranleggene for kr. 1. Denne ble fraktet opp til Mårdemningen, men byggetilatelse ble først gitt 1. mars 1955. Tegningene hadde ligget ferdig i fem år, og tomten var utgravd og byggmester engasjert. Hytta ble innviet 13. juli 1957.

På slutten av 1960-årene ble det reist sak om grensa. Familien Prestegaarden fikk medhold både i herredsretten og i lagmannsretten for at Skjorte-eiendommen strakte seg så langt syd at den nye turisthytta lå på eiendommen. Men i 1970 kom en dom i Høyesterett som slo fast at Mårbu turisthytte ligger i Telemark, mens den gamle Mårbu fortsatt ligger i Buskerud. Man antok at den gamle bygselkontrakten mellom DOT og familien Prestegaarden fortsatt var gyldig. Imidlertid ble det inngått en ny leieavtale mellom grunneier i Tinn Even og Randi Prestegården og DNTD.

Hytta er betjent i sommersesongen og ved påsketider. Den har 46 sengeplasser i 2- og 4-mannsrom, vaskerom, dusj og tørkerom. Utenom sesong er det selvbetjent i sikringshytta (20 senger), som er låst med DNT-nøkkel. Sommerstid er det mulig å ta båt over Mår til hytta. Det er fiskemuligheter i nærheten av hytta.

Fotnoter

  1. Årbok 1995: s. 25

Kilder og litteratur

Koordinater: 60°11′08″ N 8°10′16″ Ø