Mansbachs stiftelse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mansbachs stiftelse, tidligere Mansbachs legat, ble etablert i 1987 av Forsvarsdepartementet på grunnlag av «Mansbachs legat», og har som formål å forvalte de tillagte eiendommer til beste for Fredriksten festning. Overskuddet fra stiftelsen brukes til ulike tiltak for forskjønnelse og utvikling av festningen. Direktøren i Forsvarsbygg er styreleder i stiftelsen.

Mansbachs legat ble etablert av kommandant, generalmajor Johan Frederich von Mansbach i 1793, ved at han kjøpte gårdene Risum og Kongens andel av Knardal. Disse eiendommene ble før 1726 overtatt av Kongen til bruk som hestebeite og slåttemark for Fredriksten festning. Ved en kongelig resolusjon fra 1726 blir så eiendommene overlatt til kommandantembedet «for at forbædre Embedets Indtækter». Kommandantene bruker eiendommene til festningens og eget beste, og deler av gårdene ble forpaktet bort. I 1764 ble det gjort forsøk på å avhende gårdene, men dette ble ikke gjennomført. Det var trolig for å unngå nye forsøk i denne retning at Mansbach kjøpte gårdene og etablerte et gavebrev der gårdene tillegges kommandanten ved Fredriksten festning. Uten bruk av disse gårdene ville kommandanten kunne settes i økonomisk forlegenhet, står det i gavebrevet.

Gjennom årene var det mange mindre endringer i eiendommer og detaljer i de ulike avtalene, men ordningen besto i hovedsak uendret til legatet ble omgjort til en stiftelse i 1987, men det fikk først virkning ved kommandantskiftet i 1992.

Kilde

Rannestad, Magne: Historien om Mansbachs stiftelse, Artikkel i Idd og Enningdalen Historielags årbok 2007.