Meieri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sørvik meieri i 1910-åra.

Et meieri er et anlegg for industriell behandling og foredling av melkeprodukter. Fram til midten av 1800-tallet skjedde slik foredling – produksjon av rømme, fløte, ost osv. – på gårder og setre. Med industrialiseringa kom de første meieriene i landet på enkelte herregårder, inspirert av denne typen anlegg i Sveits og Nederland.

Det første andelsmeieriet i Nord-Europa var Rausjødalen meieri, som ble grunnlagt på Tolga i 1856. Det var et lite setermeieri som bare ble drevet på sommeren, og som la ned etter to år, men det fikk stor betydning for utviklingen av meierinæringa i Norge. Det første meieriet med helårsdrift ble oppretta i Nittedal i 1858, mens Skien fikk landets første bymeieri i 1863. I hovedstad ble Kristiania Meieribolag det første anlegget, med start i 1871. Fra 1895 var det voldsom vekst i antall meierier. Toppåret var 1900, med hele 845 anlegg. Antallet begynte etter dette å synke, fordi man med stadig raffinering av kjøle- og transportteknologien kunne hente melk over større avstander og dermed fikk bedre fortjeneste med større enheter. Man fikk også støttebedrifter, melkeforsyninger, som hentet og leverte melk fra bønder til meieriene. Et tidlig eksempel på dette er Kristiania Melkeforsyning fra 1911. Dette selskapet gikk i 1946 sammen med Meieribolaget i Fellesmeieriet A/L.

I 1930 og 1931 ble det oppretta melkesentraler i distrikene, slik at meieridrift og melkeforsyning kunne samordnes. Denne ordnignen hadde man helt til 1980-åra, da distriktsmeieriene overtok.

I dag er Meierisamvirket med Tine BA den desidert største aktøren innen meieribransjen. Samvirket er landbrukets organisasjon for meieridrift. Etter en periode hvor Meierisamvirket var den eneste aktør innen melkeleveranser til forbrukerne, ble det i 1995 igjen konkurranse da Nordås Gårdsmeieri ble etablert. Dette meieriet ble lagt ned igjen allerede i 1997, men andre har siden kommet til. Blant meierier som har blitt oppretta siden finner man Synnøve Finden, Jæren Gårdsmeieri, Gausdalsmeieriet, Rørosmeieriet og Ryfylkemeieriet.

Meierskolen ble oppretta av Selskapet for Norges Vel i 1867. Den ble overtatt av staten i 1888. I 1969 ble den lagt ned, men tilbudet ble fortsatt som en del av Statens næringsmiddeltekniske skole i Trondheim. Denne skolen ble i 1994 innlemma i Høgskolen i Sør-Trøndelag.