Mellom Holte (Øvre Eiker, 171/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellom Holte
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 171
Bnr: 1

Holte er en eiendom under Holte i Bingen. Den består av 4 teiger og har i 2019 en størrelse på 495 mål hvorav 54 er fulldyrka jord og 168 er produktiv skog. De 4 teigene utgjør en lang, smal eiendom som strekker seg fra Holteveien i øst til Aureputten inne på Holtefjell. [1] Eiendommen hadde løpenummer 546c og 548 som senere ble bnr. 1.

Eiere og bruker av gården

Ved matrikkel i 1838 står Narve Olsen som eier av løpenummer 546c og 548 med til sammen skyld på 1 skylddaler 3 ort og 11 skilling. Disse 2 brukene blir fra en gang mellom 1838 og 1853 behandlet som et bruk.

1853-1875: Tron Narvesen

Skjøte fra Narve Olsen til sønn Tron Narvesen på disse 2de parceller lnr. 546c og 548.[2]

Folketelling 1865:[3]

 • Thron Narvesen, husf, gbr, selveier, 38 år, f. Eker
 • Maren Karine Kristiansdatter, hans kone, 36 år, f. Eker
 • Nils Jacob Thronsen, sønn, ug, 6 år, f. Eker
 • Kristian Thronsen, sønn, ug, 1 år, f. Eker

1875-1890: Asle Andersen Sturrudstet

Auctionsskjøde paa Tron Narvesens og hustrues dødsboes eiendommer til Asle Andersen Storrudstet for 1500 spd.[4]

Matrikkel 1886: Asle Andersen Storrustet, skyld 1-3-11, revidert 3,77 mark/øre. Eiendommene er her ført samlet som bnr. 1 og blir kalt Holte mellem.

1890-1907: Kristofer og Nikoline A. Ristvedt

Skjøte fra skrifteforvalteren i Asle Andersen Holte og hustru’s bo til Kristofer og Nikoline A. Ristvedt på d.e. for kr. 5.000,-.[5]

Folketelling 1900:[6]

 • Anders Ristvedt, enkemann, lever av kapital, f. 1823 i Eker
 • Kristoffer Ristvedt, husfader, ug, gaardbruger, selveier, f. 1858 i Eker
 • Niconine Ristvedt, husmoder, ug, gaardbrugerske, selveier f. 1868 i Eker
 • Magnus Holte, til oppfostring, ug, forsørget av det offentlige, f. 1887 i Eker


1902: Delingsforretning under udskiftning hvorved d.e’s andel af Holte Fjeldskog er skyldsatt for 5 øre. Ny skyld for bnr. 1 blir 3,72.[7]

Matrikkel 1905: Holte mellem, Kristoffer og Nikoline Ristvedt, skyld 3,72 mark/øre.

1907-1910: Axel Olsen Espeseth

Skjøte i 1907 fra Kristoffer Ristvedt og Nikoline Ristvedt med mand Tomas Sønju til Axel Olsen (Espeseth) for kr. 9.400,-.[8]

I 1909 skilles parcellen Jordet ut til Kristoffer Andersen Ristvedt. Den får bnr. 7 og 92 øre i skyld. Ny skyld for bruksnummer 1 blir 2,80 mark/øre.[9]

Fra 1910: Steinar Dybendal

Skjøte fra Aksel Espeseth’s angivelig i uskifte hensittende enke Karen Espeseth til Steinar Dybendal på d.e. for kr. 10.000,-.[10]

Folketelling 1910:[11]

 • Steinar Dybendal, f. 1880 i Krødsherred, husfader, g, gaardbruker
 • Gjertrud Dybendal, f. 1875 i Krødsherred, husmoder, gaardmandskone
 • Sigrid Dybendal
 • Erik Dybendal, f. 1901 i Krødsherred, sønn, ug
 • Olaf Dybendal, f. 1903 i Krødsherred, sønn, ug
 • Arne Dybendal, f. 1904 i Krødsherred, sønn, ug
 • Trygve Dybendal, f. 1907 i Krødsherred, sønn, ug
 • Anna Dybendal, f. 1910 i Krødsherred, datter, ug

Matrikkel 1950: Steinar Dybendal, skyld 2,80 mark/øre.

Skyldsetting

 • 1828: Skyldsettningsforretning.[12]
 • 1836: Skyldsettningsforretnng.[13]

Delingsforretning

 • 1902: Vedrørende Holte Fjeldskog.[14]
 • 1909: Parcel Jordet skilles ut.[15]

Bygslingskontrakt

Andre tinglysninger

 • 1924: Festekontrakt til Johan Borgholm og Jens Hæhre.[16]
 • 1934: Festekontrakt til Martin Kopperud.Dat. 15.12.1932. [17]
 • 1934: Festekontrakt til Thorvald Haugen, tomt ved Langtjern.[18]

Kilder

Referanser

 1. Nibio.
 2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 316. Dat. 5. og 12. nov. 1853. Fol 675.
 3. Digitalarkivet.
 4. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 316. Dat. 18. og thl. 20. mars 1875. Fol. 681.
 5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, side 316. Dat. 1. og thl. 8. juli 1890. Fol. 909.
 6. Digitalarkivet.
 7. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Dat. 27.06.1892. Tgl. 04.03.1902. Fol. 791.
 8. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Tgl. 04.10.1907. Pb. 2-687.
 9. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Dat. 08.05.1909. Tgl. 12.05.1909. Pb. 3-500.
 10. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Dat. 12.10.1910. Tgl. 24.10.1910. Pb. 4-308.
 11. Digitalarkivet.
 12. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Tgl. 22.01.1826. Fol. 584.
 13. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Tgl. 25.10.1836.
 14. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Dat. 26.08.1901. Tgl. 04.03.1902. Fol 791.
 15. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Dat. 08.05.1909. Tgl. 12.05.1909. Pb. 3-500.
 16. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 141-142. Dat. 12.07.1924. Tgl. 06.08.1924. Pb. 11-900.
 17. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 153-154. Tgl. 28.05.1934. Pb. 28-133.
 18. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 153-154. Dat. 03.06.1934. Tgl. 11.06.1934.