Mikal S. Kvamseng

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto: Mikal S. Kvamseng, her i Lofotoppsynets uniform (Ukjent).

Mikal Sivertsen Kvamseng var født 24. februar 1853 av foreldre Sivert Pedersen Kvamseng og hustru Kristine Margrete Mikalsdatter, Våde på Kvamseng i Beitstad herred i Nordre Trondhjems Amt - matrikkel nr 85, lnr 106 med skyld 3 daler, 1 ort 12 skilling - som etter 1874 ble satt ned til 2 daler 3 ort og 7 skilling, og som enda seinere fikk gnr. 91. bnr. 1 med 7,28 skyld mrk. Mikal ble kjent for sitt gode, lyse lynne. Han overtok gården i 1887. Ble også engasjert i hesteavl og forsikring.

Gården og litt om ætta

Navnet kan tyde at den var ei uteng til en Kvamsgård. Men man finner det for dristig å tenke seg at verken Kvam i Egge eller i Kvam kan ha hatt uteng så vidt langt unna. Olav Skei, som skrev Busettinga i Beitstad og Malm fram til ca 1550, var av den mening at gården er mellom de yngre i bygda, og kanskje ble bosatt i det man benevner som kristen middelalder. Mikals far, Sivert Pedersen Kvamseng, født 26. november 1818, død 26. desember 1886, var en mann med tiltro. Han var med i herredsstyret i seks valgperioder. Den 14. september 1842 fikk han skjøte for 300 spesiedaler og kår. I 1845 ble han gift med Rebekka Seselie Eriksdatter Opdal, fra Vikan født 28. juli 1825, men hun døde 4. september 1845, antagelig i barsel. Gift med Kristine Margrete Mikalsdatter født 11. desember 1824, i 1849. Siverts førstefødte, Peter Rudolf født 1851 døde 21 år gammel, og da sto Mikal for tur til å overta på odel.

Matrikkelkommisjonen i 1864

Kvamseng ble i 1864 protokollert med

  • 89 mål dyrka jord og 43 mål natureng, hvorav 13 mål var dyrkbart. Det ble slått 18 lass høy i fjellet.
  • Utsed: 2,25 tønner bygg, 8,5 tønner havre og 11,5 tønner poteter.
  • Avling: 16 tønner bygg, 48 tønner havre, 60 tønner poteter og 95 lass høy.
  • Buskap: To hester, ni kyr og 30 småfe.
  • Jorda er tungdrevet og frostkjent.
  • Skog til gjerdefang og litt til brensel.
  • Husbehovsrett i Kvernå allmenning.
  • Rett til slått i Kvamsenget, samme allmenning.
  • Seterrett i Torslia, Follafoss allmenning.

Bonde og underoffiser

Den 28. juni 1887 overtok Mikal skjøte fra mora for kr 3.000,- og kår til 5-årlig verdi satt til kr 1.200,-. Han var da allerede underoffiser og dessuten tjenestegjorde han som oppsynsbetjent under Lofotfisket.

I 1906 ble han gift med Anna Jørgine Andersdatteer, Østgård født 13. juni 1876 i Stod. Paret fikk fem barn: Sivert (1908), Arne (1910), Karl (1914), Gudrun (1917) og Margot (1920).

Hest

I likhet med alle gardsbruk i denne tida, var bonden helt avhengig av hesten som produksjonsmiddel. Sikringa av denne kapitalen ble da særs viktig, og i 1916 finner vi Mikal Kvamseng som formann i Lømsen hestekasse, forsikringskassen for hester og okser i Beitstad, Malm, Egge, Stod og Kvam.

Krise og nedgang

Det gikk att og ned med økonomien på Kvamseng. Selv om det ble utskilt og solgt flere parseller, så ble det til slutt tvangsauksjon. Mikal og Gina (Jørgine), flytta til parsellen Myrberg der han døde 29. april 1942. Gina døde 23. november 1957.

Kilder