Molobygging i Berlevåg

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Molobygging»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Molobygging i Berlevåger en kulturminneløype som tar for seg molobyggingen som fant sted i Berlevåg kommune i Finnmark i tiden mellom 1913 og 1975. Løypen går fra Berlevåg Havnemuseum og følger den gamle jernbanetraséen langs «Myggmoloene» opp til stenbruddet. Derfra går den forbi stedet der anleggsarbeiderboliger og Vonheim Kafé lå, videre til støperiet på Revnes, hurtigrutekaia og Distriktsjef Kjelstrups vei.

Stoppesteder underveis

Berlevåg Havnemuseum på Varnes

Berlevåg Havnemuseum ligger på Varnes, på østsiden av den indre havnen i Berlevåg. Museet ble offisielt åpnet i juni 1988 og har utstillinger fordelt over to bygninger. Initiativet til museet ble tatt av Berlevåg Museums- og Historielag, som stod for restaureringen av det som nå er museets hovedhus.

Museets hovedhus er en lagerbygning som tidligere tilhørte Statens Havnevesen, og den ble oppført rundt 1950. I denne bygningen er to båter utstilt sammen med fiskeutstyr, en kopi av en egnebu og et rekonstruert bomiljø fra et fiskevær. Her finnes det i tillegg en utstilling som er basert på arkeologiske løsfunn, og en som forteller om Berlevågs krigshistorie.

Lokomotivstallen og jernbanen

Jerbanelinjen i Berlevåg var 2,5 km lang og ble satt i drift i 1913. Den eldste traseén var i drift frem til 1920. Den knyttet Bruddet og Varnes sammen med en lang bru over Storelva slik at stenblokker, sten og støpte betongblokker som ble benyttet til molobyggingen, kunne transporteres fra bruddene til byggeplassen. Circa 1920 ble en ny linje anlagt for å transportere sten fra Fangenbruddet til byggingen av Svartoksmoloen på vestsiden av Berlevåg. En kort linje forbandt dessuten stenknuseverket på Revnes med Revnesmoloen. Sporet var i drift i 1960-årene.

Jernbanebruer

Det ble anlagt flere bruer i Berlevåg i forbindelse med byggingen av moloene. Den eldste stod ferdig da jernbanen ble satt i drift i 1913. Dette var en lang trebru som krysset Storelva lengre nord enn den andre og forbandt Varnes med Bruddet. Isgang slet på brupilarene og førte til at den ble utsatt for ødeleggelse.

Stenbruddene

Fra stenbruddene i Berlevåg ble det tatt ut sten som ble brukt under byggingen av moloene. Egne jernbanelinjer ble anlagt for å transportere den fra fjellsiden ned til havkanten. Bruddet er det felles navnet på den delen av Løkvikfjellet der det ble tatt ut sten til molobyggingen. Totalt lå det tre stenbrudd her - østre, midtre og vestre. Det vestre er bedre kjent som Fangenbruddet. Kvaliteten på stenen var dårlig, noe som førte til at dekkblokkene til moloene ble støpt i betong, mens løsmasse fra bruddene ble brukt som fyllmasse i midten av moloene.

Arbeiderboligene og Vonheim Kafé

Arbeiderboligene i Berlevåg
Vonheim Kafé

Revnes

Revnes (Båtsfjord)
Støperiet på Revnes

Revnesmoloen

Berlevåg i 1928, moloene synlige i bakgrunnen
foto:Anders Beer Wilse

Moloene i Berlevåg ble bygget i løpet av en periode på ca 90 år etter at en storstorm i 1882 ødela store deler av Berlevågs fiskeflåte. Den første moloen som ble bygget, ble tatt av havet i 1932 og i 1959. I 1964 ble Svartoksmoloen ferdigstilt, og i 1973 Revnesmoloen. Moloene er konstruert av rundt 11 000 støpte betongblokker med fire ben (tetrapoder) som er filtret inn i hverandre. Senere er bølger med en høyde på 9,8 meter registrert, men moloene er ikke skadet.Under byggingen av de eldste moloene ble stenmasse som var uegnet til bruk, deponert nedenfor Bruddet. Navnet «myggmoloer» fikk disse fyllingene av arbeiderne som humoristisk hintet til at de også bygget moloer for all myggen i området. Senere ble det meste av massen i disse fyllingene brukt som fylling i Revnes- og Svartoksmoloene. I 2009 kan fremdeles svake konturer sees der disse fyllingene lå.

Distriktsjef Kjelstrups vei

Sverre Kjelstrup


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Molobygging i Berlevåg er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.