Morten Eken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Morten Eken (født 1963) er en norsk sivilagronom og naturforvalter, bosatt på Modum.

Han er født oppvokst i Modum og tok artium ved Hokksynd Gymnas, før han utdannet seg ved Norges landbrukshøgskoleÅs, der han tok eksamen som Cand.Agric med studieretning fisk, vilt og naturvern. Han var ansatt ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud og ble deretter miljøvernleder i Modum kommune.[1] Seinere har han ansatt i Buskerud fylkeskommune, og fra 2019 har han hatt stillingen som plansjef i Krødsherad kommune.[2]

I 2014 startet han enkeltpersonforetaket Morten Eken Naturforvaltningstjenester, som driver rådgivningstjenester innenfor naturforvaltningsspørsmål, herunder undersøkelser og utredninger innenfor naturmangfold, vilt- og fiskeforvaltning, vannmiljø og forurensningssaker.[3]

Morten Eken har bidratt til flere biologiske og miljøfaglige undersøkelser, som Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Østlandet (utg.1989), Sjø-ørreten rundt Drammensfjorden: forekomster, miljøproblemer og tiltak for å styrke bestanden (utg.1991), Fiskeribiologiske undersøkelser i Bergsjø/Numedalslågen, Rollag kommune (utg.1991), Fiskebiologiske undersøkelser i Drammensfjorden 1991 (utg.1993). Han skrev også ett av bidragene til boka Natur i Øvre Eiker.

Eken er aktiv skytter, og han vant organisasjonsmedaljen i gull i Ringerike skyttersamlag i 1984. Han var formann i Søndre Modum skytterlag i 1986 og 1990-1992.[4].

Referanser: