Moss Brannvesen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Moss Brannvesens historie går tilbake 1778, da det første gang er dokumentert et organisert brannvern. Korpset utviklet seg gjennom årene, inntil det i 1998 gikk sammen med brannvesenet i flere nabokommuner, organisert som Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen.

1778—1876

I 1778 hadde man et korps som bestod av tre brannoffiserer, seksten underoffiserer, en tambur, trehundre brannmenn og et redningskorps på omkring tretti mann. Det er uklart når brannvesenet ble grunnlagt, og størrelsen i 1778 antyder at det er av eldre dato.

Brann ble varslet med brannskudd fra en kanon plassert i brannutsikten i Bjerget. Byens vektere fungerte også som brannsyn.

Ved utgangen av 1836 ble det ført en inventarliste som viser at korpset hadde følgende utstyr:

 • 4 sprøyter på fire hjul
 • 2 sprøyter med bærestang og lanker
 • 70 spann
 • 20 vannbøtter av tre
 • 20 slanger av lær
 • 1 firehjuls vannvogn
 • 1 firehjuls enspendervogn til brannseilene
 • 8 seilhaker med tilbehør
 • 9 brannseil med kroger
 • 1 kanon med tilbehør
 • Diverse uniformer og annet

Sprøytehuset lå først i Gudesgate. I 1825 ble det flyttet til Kirkeparken, der det lå omtrent der krigsminnesmerket nå står.

1876—1998

I 1876 kom en omorganisering. Sprøytehuset ble flyttet til Vogtsgate 11. Det ble ansatt faste mannskaper, og brannvesenet fikk ansvaret for Moss' første offentlige vannverk ved Galla Mølle. De fast ansatte var brannmesteren, en pumpemann, tre brannkonstabler og seks vektere. I tillegg var stadsingeniøren branninspektør.

Vekterordningen ble fjernet i 1894, og mannskapet bestod deretter av branninspektøren, brannmesteren, ti faste konstabler og 45 reservebrannmenn. De var delt inn i fem korps: Slangekorps, redningskorps, nedbrytnings- og seilkorps, avsperringskorps og sprøytekorps.

I 1924 fikk korpset sin første brannbil- Den ser ut til å ha hatt byens første motorpumpe; det ser ut til at Moss aldri anskaffet damppumpe, men brukte håndpumper helt frem til brannbilen ble anskaffet. Første gang bilen ble brukt var i april 1925, da det brant i cellulosefabrikken. Samme år ble det bygget en garasje til bilen ved siden av brannstasjonen. I 1932 ble det kjøpt inn en motorsprøyte av typen Api 80, med kapasitet på ca. 800 liter i minuttet.

Neste reorganisering kom i 1937, da det ble inngått slukkingsavtale med Jeløy herred. Det ble også bygget nytt vannverk i Vogtsgate. Korpset kjøpte inn to stigebiler, og sluttet å holde hester.

I 1953 kjøpte man inn en Volvo BV 5, den første brannbilen i Moss med vanntank. To år senere fikk korpset radiokommunikasjon.

En slukkingsavtale med Rygge kommune ble inngått i 1964. I årene som fulgte ble bilparken jevnlig utvidet og fornyet. Nye oppgaver kom også til, som ansvar for trygghetsalarmer for eldre fra 1986. I 1987 ble brannvesenet omorganisert som egen etat.

Etter 1998

I 1998 ble brannvesenet i Moss, Rygge, Råde og Våler slått sammen til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, som er et interkommunalt driftsselskap underlagt Movar.

Branninspektører

 • Lars Olsen 1773
 • Lars Bolin 1775 – 1778
 • Peter Herfodt 1795 – 1809
 • Sivert Ruud 1810 – 1813
 • Teodor Nlitz 1814 – 1818
 • Hans Chrystie 1820
 • Svend Chrystie 1822
 • Christian Fredrik Lund 1822 – 1841
 • Jens Ludvig Gerner 1841 – 1848
 • Carsten Smith 1848 – 1858
 • Torvald Cristian Larsen 1858
 • N.W. Grønn, kjøbmann
 • Joh. O. Bosted, kjøbmann
 • Carl Ludvig Stabell, overingeniør
 • Ernst Hilditch, kjøbmann
 • Anton A. Hansen, kjøbmann 1875


Brannsjefer

 • Carl Ludvig Stabell 1875 – 1916
 • Ystgård 1916 –
 • Smidt Meyer - 1932
 • Einar Mathisen 1932 - 1963
 • Arne Svenning 1963 - 1965
 • Sverre Gulbrandsen 1965 – 1987
 • Jostein Flydal 1987 - 1998 (fortsatte som sjef for det interkommunale brannvesenet til 2003)

Litteratur