Museumssenteret Ramsmoen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Museumssenteret Ramsmoen.
Foto: Olve Utne

Museumssenteret Ramsmoen ligger i Tynset sentrum, like sør for Kulturhuset og Tynset stasjon. Ramsmoen er museums- og kulturvernsenter for Nord-Østerdalen, og har kontor, bibliotek, snekkerverksted, arkiv, magasin, fotosamlinger.

Stallen ble lansert som nytt utstillingsbygg fra 1996 og ble innviet av Dronning Sonja. Steinfjøset er fra 1880-åra. Museet har både faste og skiftende utstillinger. På Ramsmoen vokste Nikolai Ramm Østgaard opp, og skreiv i 1852 Fra en Fjeldbygd, som regnes som første bygdeskildring på dialekt. Fra 2009 er museet en avdeling under Anno museum

Historie

Ramsmoen er en av de eldre gardene på stasjonssida på Tynset - fra 1600. Opprinnelig het det Moen, seinere Lassmoen og fra 1787 fikk garden navnet Ramsmoen etter den nye eieren Nicolai Hersleb Ramm (1756-1830). Han var skoginspektør ved Røros Verk og ansvarlig for å skaffe fram kol (trekull) m.m. til verket. Han skulle også sørge for at ikke bøndene raserte skogen. Han kartla store deler av Nord-Østerdalen og sto for utskifting av sameierskog til privatskog.

Mest kjent har han blitt for oppdraget i 1789. Da var han nordover og kartla "Barduskovene" på oppdrag av fogd Holmboe på Senja. Nicolai Hersleb Ramm ble "far" til utvandringa til Bardu, men det kan her tillegges at denne utvandringa nordover, er mye eldre. Han var en sann folkeopplyser, konturerte kolkorga, slik at det ble lettere å holde kontroll med hva som ble levert.

I 1812 konstruerte han ei potetkvern for å bedre ernæringa i de harde hungersåra som herjet på denne tiden. Han hadde flere barn, men disse reiste ut. Garden ble derfor solgt i 1800, men han ble boende der til sin død.

Datteren Maren Magdalena (Malene) var gift med Mikkel Østgaard fra Dalsbygda. De var bosatt i Trondheim, men ekteskapet ble oppløst og Maren Magdalena flyttet hjem til Ramsmoen med barna Nicolai og Karoline. Nikolai Ramm Østgaard skriver om oppveksten på Ramsmoen, Tynset i boka "En Fjellbygd", som kom ut i 1852. Nicolai Hersleb Ramm dør i 1830 og ligger begravd ved Tynset kirke. Maren Magdalena flyttet til Slåttåsen sammen med tante og datter.

Maren Magdalena er særlig kjent som brurpynterske og hadde brurkrone og annet utstyr som hun leide ut. På sine eldre år, flyttet hun til Kristiania og Elverum med sønnen Nikolai Ramm Østgaard. Han hadde studert juss og arbeidet en tid i departementet for han ble fogd i Sør-Østerdalen og bosatt i Elverum - bl.a. i Kirkelund midt i Leiret.

Nicolai Hersleb Ramm solgte til Petter Eide fra Tolga. Han hadde stor familie og sønnen Tollef Ramsmoen var en kjent interiørmaler. Han har blant annet malt Hansmostua som nå står på Glomdalsmuseet.

Mange i denne familien reiste til Amerika og i 1916 ble garden solgt til Nils Often. Sønnen Morten Often, solgte til Tynset kommune, som igjen overdro tun og hus til Stiftelsen Musea i Nord-Østerdalen - som beholder tun og hus så lenge stiftelsen fungerer etter sin intensjon. Jord, skog og seter er solgt. Garden hadde setrer både i Havern og i Gammeldalen.

Nikolai Ramm Østgaard har gitt detaljerte beskrivelser av Ramsmoen der han vokste opp. Tunet var større og rakk lenger ned mot Tjønnområdet, omtrent der jernbanen går. Med unntak av eldhuset fra 1700, er ingen hus bevart. Eldhuset er flyttet og ombygd flere ganger, samt stabburet som i dag står i Museumsparken på Tynset - dette skjedde i 1949.

Billedgalleri

Lenker