Næringslivets Vel Strømmen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkodden ved Sagelva 1960. Området ble da brukt som lagerplass av Strømmens Værksted og enkelte entreprenørbedrifter.
Foto: Ukjent/MiA
Parkodden kort før utbyggingen av området startet i 2014. Sagbruksveien i forkant.
Foto: Steinar Bunæs/eget foto

Etter et initiativ fra banksjef Odd Refsahl i Den norske Creditbanks Strømmenfilial ble Næringslivets Vel Strømmen etablert i 1972. Foreningen sveiset de næringsdrivende sammen på en ny og positiv måte, noe som raskt resulterte i både moteoppvisninger, Sankt Hansfeiring, Ferie og Fritid og flere andre fellestiltak. Kjente navn som Dizzie Tunes, HMK Kongens Garde og andre var også på gjesteopptredener.


Næringslivets Vel initierte i 1975 en årlig tildeling av hedersstatuetten Strømlingen, med DnC/DnB som teknisk arrangør. Statuetten tildeles en person, lag eller forening som over tid har gjort en særlig innsats for stedet.


Næringslivets Vel arbeidet ellers med et utvidet og konsentrert sentrum. Tanker om Parkodden handelssenter ble lansert på det som da ble kalt Tangen – en tange eller nebb ut mot Sagelva, et sted hvor Strømmen Trævarefabrik i sin tid hadde store trelaststabler med tralleforbindelse i bru over elva. Forslaget fikk lite gehør i kommunen. Men navnet Parkodden har senere blitt beholdt, også etter at området ble kjøpt av Thon-Gruppen. Foreningen ble nedlagt rundt århundreskiftet, og en del av arbeidsoppgavene ble videreført av Strømmen Gårdeierforening.