Nærsnes kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nærsnes kirke høsten 2019.
Foto: Victor Iversen

Nærsnes kirkeNærsnes i Asker kommune ligger på en høyde over Oslofjorden. Den er omgitt av frodig skog mot syd og øst, på nordsiden går Sundbyveien. Det er en liten trekirke med plass til 150 personer. Det er en aktiv kirkeforening som tar vare på den, og ofte er det innslag med sang og musikk fra lokale krefter. Kirken blir brukt til korøvelser og tilsteninger for barn og unge.

Kapellet

Kirken har en lang historie som strekker seg tilbake helt til 1880 tallet. På Nærsnes hadde det lenge vært ønske om et sted hvor de kunne holde gudstjenester. Det begynte med at det ble satt opp et telt på eiendommen til Thorvald Baarsrud i 1884. Teltet ble liggende der hvor Baarsrud senere hadde sag, det som nå er Nopec 1. Det sies at det ble laget en sang med noter til dette teltet.

Det var kvinneforeningen i Nærsnes som tok initiativet til å bygge et forsamlingslokale. Hanna Christensen fra Labråten var formann og ble støttet av flere kvinner i Nærsnes. Disse kvinnene samlet inn penger og tok opp lån. De fikk med seg flere kausjonister. Thorvald Baarsrud ble en sentral person. Han ga tomt til dette bygget som ble et bedehus og fikk navnet Bethesda. Han var den store iseksportøren i Nærsnes og eide både Søndre Nærsnes, Nordre Klemetsrud og Baarsrud. Han bestemte hvor bygget skulle ligge. Det sies at han hadde gode barndomsminner fra denne plassen.

Huset sto ferdig i 1893 og hadde plass til 300 personer. Det ble innviet av sogneprest Elstrand Jansen 4. juni 1893. Sogneprest Jens Fredrick Tandberg overtok embete i 1898 og begynte arbeide med å omdanne bedehuset til kapell. Eiendommen Kapelltomta ble skilt ut fra Søndre Nærsnes og tinglyst 4. august 1900. Det startet med å bygge et lite tårn, alter og prekestol. Gårdbruker Erik Bø ga en klokke til kapellet. Familien Slemmestad fra Slemmestad Store ga to sølvlysestaker til Røken kirke , disse ble flyttet til Nærsnes med givernes tillatelse. Datoen på lysestakene er begravelsesdagen til Andreas Olsen Slemmestad. Fru Petra Morberg ga en alterduk brodert med kors og knelende engler. Den ble ødelagt mange år senere. Sogneprest Tandberg ga en åttekantet døpefont med dåpsfat. Han ga også Berthel Thorvaldsens Kristus i gipsavstøpning kjøpt hos Orlandes kunsthandel i København. Berthel Thorvaldsen var født i København i 1770. Denne kristusfiguren danner nå altertavlen. Hulda Hovind fra Store Slemmestad og frk. Martha Graff fra Nærsnes Nordre kjøpte et amerikansk harmonium til kapellet. Kapellet ble innviet 13. mars 1900 av biskop Bang Christiania stift.

Ombygging av kapellet

Nærsnes kirke som kapell før ombyggingen som ble gjort i 1924-1925. Dette bildet var en del av Buskerud Amts billedutstilling på Frognerutstillingen i 1914.
Foto: Narve Skarpmoen

I 1924 – 1925 ble Nærsnes kapell endret fra bedehusstil til kirkestil. Byggekomiteen besto av Hilda Olsen, Hans Ramton, Rasmus Bødal og Karl Anton Fjellbu. Det sies at Hjalmar Damm også var aktiv i dette arbeidet. I 1924 ble det innvendige ombygget. En dansk kunstner utførte malingen og laget glassmaleriene Knelende engler. Det høye tårnet ble reist i 1925 og fasaden ble endret etter tegning av arkitekt Christian Dahl Oslo. Fru Hilda Olsen fra «villa Steinborg» skaffet midler som var 25000 kr. Det var to snekkere som utførte bygningsarbeidet. Det var Henrik Henriksen og Karsten Henriksen.                                

Gaver til kirken

Kirkeforeningen ga to messehagler, en rød med kors og gullkant og en i hvit damask med dekor i blått og gull. De ga også de rituelle karene. Hans Louis Olsens arvinger ga en gammel bibel til kirken i 1963.(Familien på Steinborg). Det er den såkalte reformasjonsbibelen, trykket i København i 1550. Bare 100 eksemplarer kom til Norge. Denne bibelen ligger nå i Røyken kirke, men vi håper at vi snart får den tilbake til Nærsnes. Nærsnes befolkning kjøpte en klokke til kirken. Klokken veide 250 kg. og kostet 2000 kr. Innskripsjon: « Dig være ære i evighet. Gave fra Nærsnes befolkning 1925». Klokken ble støpt hos Nauen, Olsen og sønn klokkestøperi i Tønsberg. Klokken kalte til gudstjeneste for første gang 25, oktober 1925.

Det er orgel i kirken, det ble laget av Eriksen og Svendsen orgelbyggere i Christiania til Røyken kirke i 1860 og flyttet til Nærsnes kirke i 1928. De gamle benkene ble byttet ut med stoler på 1970 tallet. Martha Graff ga nye glassmalerier som nå står ved alteret. De gamle erstatter to av vinduene i kirkeskipet. Elisabeth Selvik ga en brodert alterduk i Hardangersøm i 1980. Det sies at Hjalmar Damm bekostet flombelysning av kirken. Den ble fjernet for mange år siden. I 2018 fikk kirken en gave gitt av Lars Wiig Østensen Nærsnes. Det er modell av en gammel fregatt. Den er flott laget og har detaljer som ernesten identiske med skutene som den gang seilte på de sju hav. Østensen kjenner ikke skipets historie, men den har vært i familien i generasjoner. Skipet ble høytidelig innviet av sogneprest Marita Bjørke Ådland 14. oktober 2018. Hun er sogneprest i Slemmestad og Nærsnes. Med sin klokskap og personlighet møter hun mennesker med varme, forståelse og humør.  

Kilder

 • ?? Historisk vandring i Nærsnes 22. september 2019.
 • Christie Sigrid og Håkon: Norges kirker, Nærsnes kapell.
 • Digitalarkivet.
 • Familie og venner.
 • Folketelling for Røyken 1900 og 1910.
 • Killingstad A. Røyken bygd før og nu.
 • Kirkebøker i Røyken.
 • Melvold Harald.
 • Moe Knut.
 • Røyken historielag, gårdshistorie.
 • Selvik Kåre.
 • Vadseth Arne.
 • Wikipedia.
 • Wiig Østensen, Lars.