NEG 219 Kirkens ritualer i årets løp

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

NEG 219 Kirkens ritualer i årets løp er ei spørjeliste sendt frå Norsk etnologisk gransking i 2007 med tittel Kirkens ritualer i årets løp. Utsendar var Ann Helene Bolstad Skjelbred i samband med eit dokumentasjonsprosjekt på Norsk Folkemuseum finansiert av Norsk kulturråd.

Innhaldet i spørjelista

KIRKENS RITUALER I ÅRETS LØP

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur eller makulert.

Norsk etnologisk gransking (NEG), som er en del av Norsk Folkemuseum, har med midler fra Norsk Kulturråd startet en dokumentasjon av dagens ritualer i norske kirker når det gjelder markering av årets høytider og merkedager. Gjennom dokumentasjonen tar vi sikte på å øke kunnskapen om kirkelig praksis i dag som et komplement til den kunnskapen museet allerede har om norsk luthersk kristendomsutøvelse, knyttet til samlingen av norsk kirkekunst. I en mindre undersøkelse blant våre faste, skrivende medarbeidere har vi fått inn nesten 60 svar fra hele landet på en spørreliste om ritualer i kirken. Nå vil vi gjerne supplere med en dokumentasjon fra Oslo bispedømmes mange kirker av det mangfoldet som åpenbart finnes.

Med utgangspunkt i svarmaterialet som kommer inn, vil museet i løpet av høsten 2007 og våren 2008 foreta et feltarbeid i noen utvalgte kirker med fotodokumentasjon og muntlige intervjuer, selvsagt i samarbeid med den enkelte kirkes prest og menighetsråd.

Det innsamlete materialet vil bli benyttet til skriftlige fremstillinger og til utstillinger i Norsk Kirkekunst ved Norsk Folkemuseum.

NEG lagrer materialet i sitt arkiv og stiller det til disposisjon for fremtidige forskere. Arkivet forholder seg til Lov om behandling av personopplysninger (av 2001) både når det gjelder arkivering og videre bruk av materialet. Den som svarer har anledning til å klausulere svaret og til å trekke det tilbake dersom det skulle være ønskelig.

Biskopene i Oslo, Agder og Telemark er informert om undersøkelsen.

På forhånd takk for at du tar deg tid!

Sjå også

Eksterne lenker