Norsk etnologisk gransking

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Pløying med tospann på Fiskum (1935).
Foto: Erik Hægstad/Eiker arkiv

Norsk etnologisk gransking (NEG) ble oppretta i 1946, som et tradisjonsarkiv ved Norsk Folkemuseum. Arkivet driver landsomfattende dokumentasjon av emner knyttet til hverdagslivets kulturhistorie. Arbeidet skjer ved utsending av (lengre) spørrelister og (kortere) særemner, som et nettverk av privatpersoner svarer på. I begynnelsen var det faste hjemmelsmenn som svarte på spørsmålene på vegne av sitt miljø eller si bygd. Etterhvert har spørsmålene rettet seg mer mot å samle inn individuelle svar - om folks egne erfaringer, tanker og opplevelser. Det var per 2015 blitt gjennomført mer enn 300 slike undersøkelser - noen på initiativ fra NEG selv, andre på initiativ fra eller i samarbeid med forskere, organisasjoner og institusjoner utenfor NEG.

De tidligste spørrelistene handlet i stor grad om kollektiv tradisjon knytta til materiell kultur. For eksempel handlet den første spørrelista om ard og plog, mens man i 1949 spurte om henholdsvis gjødselstell, våronna, ulike typer gjerder, kornskurd og torvtaking. Særlig fra 1970-tallet beveger spørsmålene seg mer mot samtida, for eksempel het en spørreliste i 1976 "Bruk av poteten i dag". I 1997 spurte man om russeklær, og i 2011 om minnemarkeringene etter 22.juli.

I tillegg til spørrelistesvarene rommer NEGs arkiv materiale blant annet etter Norges Bondekvinnelags prosjekt Norsk Mat, svarene til Den liturgiske kommisjon av 1928, "Kirkelig skikk", en liten fotosamling, med mer.

Spørrelistesvarene til NEG (fra starten i 1946 og fram til 2014) ble innskrevet i Norges dokumentarv 2. desember 2014.

Fra høsten 2016 har innsamlingsarbeidet skjedd via nettstedet Minner.no, og både gamle og nye undersøkelser er åpne for nye bidrag. Store deler av samlingene finnes imidlertid kun på papir, men arkivet har arbeidsplasser for besøkende. NEG gir også bistand til andre som ønsker å sende ut undersøkelser om dagliglivets historie.

Kilder

  • Grønstad, Line (2013): Norsk Etnologisk Gransking. I Anne Eriksen og Bjarne Rogan: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Oslo, Novus forlag
  • Moestue, Anne m.fl. (1996): Spørre og grave i 50 år. Norsk etnologisk granskings 50-års jubileum, 1996. Oslo. ISBN 82-91161-12-7
  • NEGs nettsted inneholder bl.a. oversikt over spørrelistene som ble sendt ut mellom 1946 og 2016. Minnesamlinger fra 2016 og framover ligger på nettstedet minner.no.