Norges dokumentarv

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grunnloven av 17. mai 1814 er ett av dokumentene i registeret.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).

Norges dokumentarv er et register over spesielt viktige dokumenter fra norsk politikk, næringsliv, kulturliv og andre samfunnsområder. Det er den norske delen av UNESCOs Memory of the World, et program som skal bidra til å verne verdens dokumentarv. Dokumentene i den norske delen velges ut av en komité etter nominasjon fra arkiv, bibliotek og museer.

Da Norges dokumentarv ble åpna 8. februar 2012 var det seksti dokumenter eller samlinger med. Definisjonen av 'dokument' er bred, så utvalget dekker medier fra runesteiner til digitale filmer over en periode på rundt tusen år. Per 2016 er det 91 dokumenter i utvalget.

Dokumentene

I denne sorterbare tabellen finner du dokumentene som er med i utvalget per november 2016. Der det finnes en digital versjon er det lenka til denne. Se også presentasjon på Kulturrådets hjemmeside; lenke ligger nederst i denne artikkelen.

Under område er det satt 'Norge' der arkivet inneholder materiale fra større deler av landet eller er av nasjonal interesse uten å kunne stedfestes nærmere.

Dokument Opphavsperson(er)/arkivskaper Oppbevaringssted Tidfesting Område Type/kategori Merknader Digital versjon
Adler/Falsen og Wergelands grunnlovsutkast 1814 J.G. Adler/C.M. Falsen og Nicolai Wergeland NTNU Universitetsbiblioteket 1814 Norge Politikk
Adressene og fullmaktene til Riksforsamlingen på Eidsvoll Riksforsamlinga Riksarkivet 1814 Norge Politikk Statsrådssekretariatets arkiv
Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau Nasjonalbiblioteket 1940–1945 Norge Andre verdenskrig
Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896–1997 Arbeiderpartiet Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1896–1997 Norge Politikk
Hovedavtalen 1935 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1935 Norge Arbeidsliv
Arkiva etter Bergen havnevesen 1735–2012 Bergen havnevesen Bergen byarkiv 1735–2012 Hordaland, Bergen Sjøfart
Arkivet etter Alvøens Papirfabrik 1798–1981 Alvøens Papirfabrik Lokalhistorisk arkiv i Bergen 1798–1981 Hordaland, Bergen Næringsliv
Arkivet etter Anna og Erling Stordahl 1923–1994 Anna Stordahl og Erling Stordahl Opplandsarkivet avd. Valdres Folkemuseum 1923–1994 Norge
Arkivet etter Arendals Turnforening 1857–2011 Arendals Turnforening Aust-Agder kulturhistoriske senter 1857–2011 Aust-Agder, Arendal Idrett
Arkivet etter Camilla Collett 1831–1895 Camilla Collett Nasjonalbiblioteket 1831–1895 Oslo Kvinnehistorie
Arkivet etter Colin Archer 1868–1921 Colin Archer Foreningen Larvik sjøfartsmuseum 1868–1921 Vestfold, Larvik
Arkivet etter Festspillene i Bergen 1953–2003 Festspillene i Bergen Lokalhistorisk arkiv i Bergen 1953–2003 Hordaland, Bergen Kultur
Arkivet etter Hjula Væveri 1855–1957 Hjula Væveri Norsk Teknisk Museum 1855–1957 Oslo Næringsliv
Arkivet etter Ivar Aasen 1813–1896 Ivar Aasen Nasjonalbiblioteket 1813–1896 Norge
Arkivet etter Karen-Christine Friele 1932–2013 Karen-Christine Friele Universitetsbiblioteket i Bergen 1932–2013 Norge
Arkivet etter Knud Knudsen - norsk fotopionér 1862–1900 Knud Knudsen Universitetsbiblioteket i Bergen 1862–1900 Norge Foto
Arkivet etter Leseforeningen for Kvinner 1874–1974 Leseforeningen for Kvinner Nasjonalbiblioteket 1874–1974 Norge Kvinnehistorie
Arkivet etter Ruth Maier 1933–1942 Ruth Maier HL-senteret 1933–1942 Oslo Andre verdenskrig
Arkivet etter Trondheim priserett 1808–1814 Trondheim priserett Statsarkivet i Trondheim 1808–1814 Sør-Trøndelag, Trondheim Sjøfart
Arkivet etter slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ca. 1660–1900 Slekten Aall Telemark museum 1660 ca.–1900 Telemark, Ulefoss
«Avskedigede Arbeidere» fra Rjukan Salpeterfabrikker 1911–1912 Rjukan Salpeterfabrikker Norsk Industriarbeidermuseum 1911–1912 Telemark, Tinn Arbeidsliv
Ja, vi elsker/Norsk fædrelandssang 1863 Bjørnstjerne Bjørnson NTNU Universitetsbiblioteket 1863 Norge
Borgerbok for Bergen 1550–1751 Bergen by Bergen byarkiv 1550–1751 Hordaland, Bergen
Brev fra Oscar 2. til Stortingets president. Oscar II Stortingsarkivet 1905 Norge Politikk
Det eldste brevet på gamalnorsk – frå Kong Filippus Simonsson om Hovedøya kloster ca. 1207–1217 Filippus Simonsson Riksarkivet 1207 ca.–1217 Oslo
De opprinnelige delene av Norsk folkeminnesamling Norsk folkeminnesamling Norsk folkeminnesamling Norge Kulturhistorie
Den første boka som vart trykt i Noreg, Almanakk for 1644 Tyge Nielssøn Nasjonalbiblioteket 1644 Oslo
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arkiv 1760–1860 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab NTNU Universitetsbiblioteket 1760–1860 Norge
Dokumenter fra unionsoppløsningen 1905 Stortinget Stortingsarkivet 1905 Norge Politikk
Dronning Margretes valgbrev 1388 Riksrådet Riksarkivet 1388 Norge Politikk
Edvard Munchs dødsbomapper 1944–1956 med testamente Edvard Munch Statsarkivet i Oslo 1944–1956 Oslo
Emigrantprotokoller fra Oslo 1867–1966 med registre Oslo politidistrikt Statsarkivet i Oslo 1867–1966 Oslo
Filmavisen 1941–1963 Filmavisen Nasjonalbiblioteket 1941–1963 Norge Film
Hurtigruten minutt for minutt NRK Nasjonalbiblioteket/NRK 2011 Norge Film
Folketellingen 1801 Riksarkivet 1801 Norge
Forhandlingsprotokol for Det Norske Missionsselskabs Generalforsamlinger 1842–1864 Det norske misjonsselskap VID historiske arkiv 1842–1864 Norge
Forhandlingsprotokoll for boktrykkernes sykekasse, Kristiania 1819 Boktrykkernes sykekasse i Kristiania Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1819 Oslo Arbeidsliv
Fragment av Frostatingslova ca. 1260 Frostatinget Riksarkivet 1260 ca. Midt-Norge
Godkjennelsen av det norske flagget - Statsrådssekretariatet 13. juli 1821 Statsrådssekretariatet Riksarkivet 1821 Norge Politikk
Grensearkiv ca. 1750 Riksarkivet 1750 ca. Norge
Griegsamlingen 1843–2007 Edvard Grieg Bergen offentlige bibliotek/Nasjonalbiblioteket 1843–2007 Hordaland, Bergen Musikk
Grunnleiebøker for Bergen 1686–1854 Bergen by Bergen byarkiv/Statsarkivet i Bergen 1686–1854 Hordaland, Bergen
Grunnloven av 17. mai 1814 Riksforsamlinga Stortingsarkivet 1814 Norge Politikk
Gulatingslova - Codex Rantzovianus Det kongelige bibliotek, København 125 ca. Rettsvesen
Handelshusarkivene i Halden 1653–1960 Halden historiske samlinger 1653–1960 Østfold, Halden Næringsliv
Handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten 1807–1970 Nordlandsmuseet/Museum Nord 1801–1970 Nordland Næringsliv
Henrik Ibsen: Et dukkehjem - manuskript 1879 Henrik Ibsen Nasjonalbiblioteket 1879 Norge Litteratur
Hvalfangstarkivene Vestfoldmuseene Vestfold
Innføring av allmenn stemmerett i 1913 Stortinget Stortingsarkivet 1913 Norge Politikk
«Kongens nei» 10. april 1940 Haakon VII Riksarkivet 1940 Norge Andre verdenskrig
Kongsberg Våpenfabrikks arkiv 1824–1987 Kongsberg Våpenfabrikk Statsarkivet i Kongsberg 1824–1987 Buskerud, Kongsberg Næringsliv
Kristiania og Aker fattigvesens arkiv 1832–1930 Kristiania og Aker Oslo byarkiv 1832–1930 Oslo Fattigvesen
Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845–1914 Statsarkivet i Tromsø 1845–1914 Finnmark, Kistrand Kvener og samer
Larvik grevskaps arkiv 1671–1821 Larvik grevskap Statsarkivet i Kongsberg 1671–1821 Vestfold, Larvik
Lepraarkiva i Bergen Bergen byarkiv/Bymuseet i Bergen/Statsarkivet i Bergen/De medisinsk-historiske samlingene i Bergen Hordaland, Bergen Helsevesen
LOs stiftelsesprotokoll 1899 Landsorganisasjonen Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1899 Norge Arbeidsliv
Ludvig Mathias Lindeman: Opptegnelser sommeren 1848 Ludvig Mathias Lindeman Nasjonalbiblioteket 1848 Norge Musikk
Minnematerialet etter 22. juli 2011 Riksarkivet 2011 Norge
Mossekonvensjonen Stortingsarkivet 1814 Norge Politikk
Nils Trosners dagbok 1710–1714 Nils Trosner Riksarkivet 1710–1714 Norge
Nordlandshandelarkivene på Bryggen 1702–1942 Bergen byarkiv/Universitetsbiblioteket i Bergen 1702–1942 Nordland Næringsliv
Noregs eldste brev - pave Clemens III skriv til alle geistlege i Noreg i 1189 Clemens III Riksarkivet 1189 Norge
Norges eldste kirkebok: Kirkebok for Andebu 1623–1738 Andebu prestegjeld Statsarkivet i Kongsberg 1623–1738 Vestfold, Andebu
Norges to første trykk 1519 Nidaros erkebispedømme Nasjonalbiblioteket/Deichmanske bibliotek/NTNU Universitetsbiblioteket 1519 Norge Religion Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense Missalet: Digital versjonNettbiblioteket.
Arkivet etter Norsk utvalg for betong i sjøvann 1962–2001 Norsk utvalg for betong i sjøvann NTNU Universitetsbiblioteket 1962–2001 Norge
November-grunnloven Stortinget Stortingsarkivet 1814 Norge Politikk
Sverre Pedersens privatarkiv Sverre Pedersen NTNU Universitetsbiblioteket Norge
Olav Engelbrektssons arkiv 1277–1537 Nidaros erkebispedømme Riksarkivet 1277–1537 Norge
Olavssekvensen fra middelalderen Nidaros erkebispedømme Riksarkivet 1500-tallet Norge Religion
Osebergfunnet - original feltdokumentasjon 1904–1906 Gabriel Gustafson og Haakon Shetelig Kulturhistorisk museum 1904–1906 Vestfold, Tønsberg
Oslonett 1993–1994 Oslonett Nasjonalbiblioteket 1993–1994 Norge
Peter Motzfeldts grunnlovsutkast 1814 Peter Motzfeldt Riksarkivet 1814 Norge Politikk
Radioprogram: Norge slår England i 2-1 i fotball 1981 NRK Nasjonalbiblioteket/NRK 1981 Norge Radio
Retssprotokoller fra arkivet til sorenskriveren i Finnmark 1620–1813 Finnmark sorenskriverembete Statsarkivet i Tromsø 1620–1813 Finnmark
Revolusjonsfanen fra Rjukan ca. 1918/1919 Norsk Industriarbeidermuseum 1918 ca. Telemark, Tinn Arbeidsliv
Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens teikningar av historie bygningar 1820–2007 Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen Riksantikvaren 1820–2007 Norge
Roald Amundsens sydpolfilm 1911 Roald Amundsen Nasjonalbiblioteket/Norsk filminstitutt 1911
Runeinnskrift på Kuli-steinen ved Kristiansund ca. år 1000 NTNU Vitenskapsmuseet 1000 ca. Møre og Romsdal, Kristiansund
Røros kobberverks arkiv 1644–1977 Røros kobberverk Statsarkivet i Trondheim/Rørosmuseet 1644–1977 Sør-Trøndelag, Røros Næringsliv
Skoleprotokollar frå 1800-talet IKA Troms/IKA Vest-Agder 1800-tallet Norge
Sophus Tromholts arkiv - Finnmark og Kautokeino 1882–1883 Sophus Tromholt Universitetsbiblioteket i Bergen 1882–1883 Finnmark Foto
Spørrelistesvar ved Norsk etnologisk gransking 1946–2014 Norsk etnologisk gransking Norsk etnologisk gransking/Norsk Folkemuseum 1946–2014 Norge Kulturhistorie
Stortingets behandling og vedtak av formannskapslovene 1837 Stortinget Stortingsarkivet 1837 Norge Politikk
Sydpolbrevet fra Roald Amundsen til kong Haakon 1911 Roald Amundsen Nasjonalbiblioteket 1911 Norge
Telegram 19. november fra Prins Carl til Stortingets president Haakon VII Stortingsarkivet 1905 Norge Politikk
Telegram 8. juni 1905 fra kong Osvar 2 Oscar II Stortingsarkivet 1905 Norge Politikk
Telemarkskanalens arkiv ca. 1850–ca. 1980 Telemarkskanalen Statsarkivet i Kongsberg 1850 ca.–1980 ca. Telemark Næringsliv
Thor Heyerdahls arkiv Thor Heyerdahl Kon-Tiki Museet/Nasjonalbiblioteket Norge
Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. april 1940 Birger Eriksen Riksarkivet 1940 Akershus, Frogn Andre verdenskrig
Venstres stiftelsesprotokoll 1884 Venstre Riksarkivet 1884 Norge Politikk
Weyses modellbok 1763 Ip Olufsen Weyse Riksarkivet 1763 Norge Næringsliv
Wilsearkivet 1900–1949 Anders Beer Wilse Norsk Folkemuseum/Nasjonalbiblioteket/Norsk Teknisk Museum/Norsk Maritimt Museum/Preus Museum 1900–1949 Norge Foto
Åker gårds arkiv 1670–1933 Åker Statsarkivet i Hamar 1670–1933 Hedmark, Hamar

Litteratur