Kristiansund kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristiansund kommune
1505 Kristiansund komm.png
Basisdata
Kommunenummer 1505
Fylke Møre og Romsdal
Kommunesenter Kristiansund
Areal 87.4  km²
Areal land 86.13  km²
Areal vann 1.27  km²
Folketall 24 159 (2023)
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Kristiansund kommune, tidligere Christian(s)sund, og oftest kalt Fosna ellers på Nordmøre i tidligere tider, er en by og kommuneNordmøre i Møre og Romsdal. Kristiansund kommune hadde opprinnelig ganske lite areal men ble i 2008 sammenslått med Frei kommune, og fikk etter sammenslåingen et areal på 87 km². Kommunen grenser mot Smøla i nordøst, Aure øst for Talgsjøen, Tingvoll sørøst for Freifjorden, Gjemnes i sør og Averøy vest for Bremsnesfjorden.

Selve Kristiansund by ligger på tre øyer med et samlet areal på 22 km². Den begynte sin historie som ladestedet Lille-Fosen, som den 29. juni 1742 fikk status som kjøpstad under navnet Christiansund etter regjerende monark Christian VI. Historisk er byen kjent for produksjon av klippfisk, mens den i dag er mest kjent som administrasjonssted for utvinningen av gass og olje på Haltenbanken.

Boplasser som hørte til fosnakulturen er funnet ved Kvernberget og Orvikan på Nordlandet i Kristiansund.

Hurtigruten anløper daglig i sydgående og nordgående retning. Den første rundturen som hurtigruta gjorde, gikk nordover fra Trondheim den 2. juli 1893. I løpet av første året ble ytterligere to skip satt i drift. Den tredje hurtigruta hadde Bergen som utgangspunkt.

Kristiansund har flere gravlunder. Den største, Kristiansund krematorium og gravlund, ligger på Kirklandet og har krematorium.

Mellemverftet fartøyforening og kystlag holder til i Kristiansund.

Steinalderen - Fosnakulturen

Kristiansund ligger i kjerneområdet for det som kalles Fosnakulturen, en steinalderkultur som har navn etter garden Fosna i Kristiansund. Navnet «Fosnakulturen» er en samlebetegnelse på et funnkompleks fra eldre steinalder. Det var lektor Anders Nummedal som gjorde de første boplassfunnene fra Fosnakulturen i 1909 ved Voldvatnet på Nordlandet i Kristiansund. Funnet ble oppfattet som revolusjonerende i sin tid, fordi det tidligere ikke var funnet materiale fra steinalderen som var av tilsvarende alder. Funnene ble datert til eldre steinalder, det vil perioden fra ca. 11 000 til 3900 F.Kr. Nummedal gjorde seinere også en rekke andre boplassfunn. Noen av de mest kjente boplassfunnene ble gjort på Kirklandet, nemlig ved Allanengen, Christies Minde og Øvrevågens Reperbane. Den sterke byutviklingen i Kristiansund i perioden som fulgte, har dessverre gjort at funnstedene er blitt ødelagt for ettertida.

Beliggenheten til Fosnaboplassene vitner om at folk ikke har bosatt seg i huler eller hellere, eller at de har bygd seg en eller annen form for hus. Tvert imot har de funnet seg boplass i åpent lende, der de hadde utsyn til for eksempel dyretrekk og fangstplasser. Det er bare gjenstander av flint eller andre harde bergarter som er bevart på Fosnaboplassene. De karakteristiske funnene vitner om at det teknologiske grunnlaget for redskapskulturen har vært skiver, kjerner og flekker. Utvalget av redskaper har imidlertid ikke vært stort. Vanligst er skraperen, som finnes i et stort utvalg av størrelser og typer. På mange plasser finnes også ulike typer av skarpere, fra kjerne, skiver eller flekker. Pil og bue har hatt stor betydning i forbindelse med jakten.

Etter Anders Nummedals utgravninger, har det foregått få undersøkelser av steinalderboplasser i Kristiansundsområdet. I forbindelse med registreringen av kulturminner til det økonomiske kartverket på 1970-tallet ble det gjennomført enkelte prøveundersøkelser. Men ellers var det liten aktivitet fram til 2001, da NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim gjennomførte en omfattende undersøkelse av steinalderlokaliteter i området Orvika-Øygarden på sørsida av Nordlandet. Funnene fra dette området skriver seg i hovedsak fra yngre steinalder. Noen år seinere - i 2007 - ble det gjort viktige utgravninger på Kvernberget flyplass i Kristiansund. Typen av redskaper indikerte eldre steinalder. På en enkelt lokalitet ble det gjort hele 4300 funn. Ved hjelp av ulike dateringsmetoder ble alderen på funnplassen datert til ca. 11 300 år F.Kr.

Kart over Kristiansund fra 1911.

Eksterne lenker

Uferdig artikkel: Denne artikkelen ble forlatt før den var klar - arbeid gjerne videre med den.
Se diskusjonssiden for eventuelle merknader.

Koordinater: 63.111472° N 7.731748° Ø