Bibliografi:Kristiansund kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Kristiansund under kroningsreisa i 1906, kongeskipet kjem til hamna.
Foto: Ukjend.
Bjørnstjerne Bjørnson og Bergliot Ibsen kjem til Kristiansund på konsertturné.
Foto: Johan Konrad Engvig (1907).
Grip stavkyrkje i 1959.
Foto: Ukjend.
Nordland bru sett frå Gomalandet i 1959.
Foto: Ukjend.
Frei kyrkje vart bygd i 1887.
Foto: Halvor Brinchmann.
Hamna på Grip i 1959.
Foto: Ukjend.
Rådhuset i Kristiansund i 1959.
Foto: Ukjend.
Utsikt frå Grip mot fastlandet.
Foto: Ukjend (1959).
Grand hotell i 1959.
Foto: Ukjend.
Gomalandet og Nordlandet sett frå Innlandet.
Foto: Ukjend (1959).
«Den polykrome by»: Parti frå Kirklandet.
Foto: Olve Utne (2010).

Byhistorie

 • Hoem, Arne I.: Kristiansund og Nordmøre i gamle dager. Utg. Nordmøre museum. 1977. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Berg, Arne i Heimen, b. XVII, s. 798–799.
 • Iversen, Jan Martin og Jostein Iversen: Brytningstid. Kristiansund år 1900 - år 2000. Utg. KOM forlag. 1999. 144 s. ISBN 82-908-2352-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Wilh., Ole Olsen Ranheimsæter: Kristiansund for hundre år siden : fotodokumentasjon av Kristiansund rundt 1910 (og tida før). Utg. Nordmøre museum. 2019. 264 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygdebøker mm.

Kyrkjer

 • Aubert, Astrid A., Terje Holm: Nordlandet kirke : for folket og kunsten. Utg. Nordlandet menighetsråd. 2016. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jansen, Sverre R. (red.): Kirkelandet kirke 40 år : festskrift : 1964-2004. Utg. [Kristiansund menighetsråd]. 2004. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsrud, Oluf: Tapte kulturværdier : III. Christianssunds kyrkja ; IV. Frei-Kyrkja ved Christianssund ; V. Hunns-Kyrkja i Vardal. Utg. [s.n.]. Kristiania. 1916. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olstad, Tone Marie: Alterskapet i Grip stavkirke : et 1700-talls alterskap fra middelalderen : konservering 2001-2003. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2003. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreiningar

 • Aspen, Johs.: Pakkhusarbeiderforeningen «FOSNA» 1899 – 17. september – 1939: En historisk oversikt over foreningens virke i 40 år, Kristiansund N. 1939.
 • Eriksen, E. og Leonh. Sivertsen: Beretning om Kristiansunds Totalavholdslags Virksomhet 2den mars 1881-2den mars 1921, Express-Trykkeriet, Kristiansund N. 1921
 • Eriksen, Stein ofl.: Kristiansund småbåtlag 50 år : Kristiansund småbåtlag og fritidsbåtens utvikling gjennom 50 år : 1956 - 2006. Utg. [Småbåtlaget]. 2006. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frei samvirkelag, 1948-1998 : med glimt fra gammel handel - til dagens moderne butikk. Utg. [Samvirkelaget]. 1998. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frei samvirkelag, 1948-2008 : med glimt fra gammel handel - til dagens moderne butikk. Utg. [Coop Frei]. 2008. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husby, Egil: Kristiansund Håndverkerforening 100 år : 24. januar 1847-24. januar 1947. Utg. Kristiansund håndverkerforening. 1947. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Sundet, Olav i Heimen, b. VIII, s. 176–177.
 • Kristiansunds skipperforening 130 år : 1875-2005 : jubileum 10. september 2005. Utg. [Foreningen]. 2005. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ohrvik, Paul: Kristiansunds maskinistforening : festskrift ved 50 års jubileet, 1905 - 5. april - 1955. Utg. Foreningen. 1955. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rasmussen, Ole Hennang ofl.: Kristiansund Rotary klubb, Norge : 50 år : 1948-1998. Utg. [Klubben]. Kristiansund. 1998. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tømmervåg, Johan (red.): Kristiansunds handelsstands forening 150 år : 1846-1996. Utg. [Foreningen]. 1996. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tømmervåg, Johan: Kristiansund sanitetsforening 100 år : 3/1 1906-3/1 2006 : jubileumsskrift. Utg. Holm. 2005. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Yderstad, Olaf: Kristiansunds arbeiderforening 1900-1950 : med kort tilbakeblikk over tidsbolken 1850-1900. 1950. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift og handverk

 • Ellertsen, Bernt O.: Løveapoteket i Kristiansund i over 200 år : fra urtesamling til moderne medisinutsalg. Utg. Apoteket. 1984. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Glærum, M.F.: Elektrisiteten i Kristiansund gjennom 60 år : Kristiansund elektrisitetsverk 1920-1960. Utg. KEV. 1961. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoem, Arne I.: Skipsbyggingens historie for Kristiansund og Nordmøre. Utg. Foreningen : i kommisjon hos Sverdrups bokhandel. 1982. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husby, Egil: En bank for bygd og by : Nordmøre sparebank 150 år : 1835-1985. Utg. Nordmøre sparebank. 1985. 415 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husby, Egil: "En oplevelsens festlabyrint" : Grand hotell i Kristiansund gjennom hundre år : 1895-1995. Utg. Nordmøre historielag. 1996. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Anders J.: Fra suksess til havari : Storvik mek. verksted gjennom 105 år. Utg. Stiftelsen maritim historie Nordmøre. 2015. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Anders: Jonas : fremst på kaia i 100 år : Jonas Eriksen AS 1902-2002. Utg. [Jonas Eriksen AS]. 2002. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rena bruk : et industrielt eventyr med to husmannssønner fra Surnadal i hovedrollen. Utg. Laget. Kristiansund. 1996. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ropeid, Andreas: Firmaet L. Johnsen gjennem 75 år : 1873–1948. Utg. L. Johnsen. 1948. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. VIII, s. 182.
 • Storvik, John: "Åtta" ledig på St. Hanshaugen : drosjan i Kristiansund 1911-2011. Utg. [John Storvik].. 2011. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Borchsensius, Fredrik Charlo (red.): Nordmøre herredsretts historie : Nordmøre sorenskriverembete 1616-1990, Kristiansund byfogdembete 1742-1952, Kristiansund sorenskriverembete 1952-1990,Nordmøre herredsrett 1991. Utg. F.C. Borchsenius. 1993. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Husby, Egil: Den høgre skolen i Kristiansund 1864-1964 : Bernstorffskolen og Borgerskolen 1795-1864. Utg. Forstanderskapet for Kristiansund off. høgre almenskole. 1966. 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isaksen, Knut Even: Historien om fengselet i Kristiansund : "fengslende" nordmørshistorie gjennom 200 år. Utg. Nordmøre museum. 2016. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikkliv mm.

 • Berg, Thoralf: Spill og forsvinn. Utg. Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Institutt for drama, film og teater. 1995. Merknad: Kristiansund, Molde og Ålesund. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dall-Larsen, Øyvin: Hele byens Tempo : 90 : musikkorpset Tempo 1926-2016. Utg. Musikkorpset Tempo. 2016. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingeberg, Petter (red.): E det ta her dæm kaille kultur? : boka om Paraplyrevyen. Utg. IBS forlag. 2002. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Williamsen, Odd W.: God gedigen musikk : Kristiansund symfoniorkester 80 år 1999. Utg. Nordmøre museum. 1998. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Språk

 • Nilsson, Stig: "Belle 'kje å hæl me" : ord og uttrykk i Kristiansund. Utg. Undine. 2010. 96 s.

Enkeltpersoner og – slekter

 • Borøchstein, Ove, Petter Ingeberg, Odd W. Williamsen (red.): Kæm va dæm? : personene bak gate- og veinavnene i Kristiansund. Utg. Nordmøre museum. 2010. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Furu, Ole Andreas: Krambugutten som ble finansminister : "Livsendringer" skrevet 1921-22 med et tillegg om Hans O. Neeraas. Utg. Nordmøre museum. 2013. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønseth, Tore G.: Sølvskjeberget : en historie om Grønsethslekta på Strand gård : bakgrunnen fra Storlandet og etableringen på Gomalandet i Kristiansund. Utg. [Tore G. Grønseth]. 2006. 302 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Maakestad, J. E.: Referat af lagmandsretssag mod Redaktør og Overretssagfører Christian Hansen Wollnick, tiltalt for Ærekrænkelse mod Sorenskriver i Nordmøre Thomas Fasting, Kristiansund 1900 Digital versjonNettbiblioteket.

Krig og gjenreising

 • Alnæs, Randolf: Frontkjempere : kristiansundere på Østfronten og i Finland under den 2. verdenskrig. Utg. [R. Alnæs]. 1999. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stokke, Ole Kristian, Petter Ingeberg (red.): Byen brenner : 18 øyenvitner forteller om fire redselsdøgn. Utg. Kristiansund kommune. 2012. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Williamsen, Odd W.: Kulturhistoriske vandringer på gravstedene i Kristiansund. Utg. Nordmøre museum. 2017. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Anna

 • 100 års jubileum : 1893-1993 : for første landsskytterstevne i Kristiansund : jubileumsstevne, jubileumsutstilling, jubileumsfest i Kristiansund 22. og 23. mai 1993. Utg. Fosna skytterlag. Kristiansund. 1993. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borøchstein, Ove: Litt av hvert for nysgjerrigperer : elevoppgaver til heftene "Gjenreisningen av Kristiansund" og "Å vokse opp etter krigen". Utg. Kristiansund kommune. 2009. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjeldnes, Per Helge: Ei øy kalt Marokko : historien om bydelen Nordlandet : I.L. Nordlandet, folkeliv, kultur og næringsliv. Utg. Idrettslaget Nordlandet. 2008. 391 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hegerberg, Helge: Et stille diplomati : oljebyen Kristiansund 1970-2005. Utg. Kristiansund kommune. 2004. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoem, Arne Ingebrigt: Bibliotheca Christiansundensis : bibliografi over skrifter fra Kristiansund 1837-1900. Utg. Sverdrups Bokhandel. 1974. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Arne Odd: Krigsår, nødsår, fred og selvstendighet : en liten samling brev og dokumenter fra tiden 1807-1814. Utg. Kristiansund handelstands forening. 1937. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jorfald, Bernhard: Fra Vågabakken til Øvervågen : trekk fra bydelen Vågen i Kristiansund i 1860-70 årene. Utg. Sverdrup. 1942. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Aslaug Husby, Hedvig Rossbach Wist: En by å bli glad i : byhistorie og dikt. Utg. Kristiansund kommune. 1992. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Kari Gjæver: Klippfisken : skattekiste og velmaktsgrunnlag : manus til bruk for Los-korps, turistguider og andre. Utg. Møre og Romsdal fylke. 2008. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovudoppgåver

 • Alnæs, Arne: "Solkjerringer og fiskbærere". Om arbeiderne på klippfiskbergan i Kristiansund på 1930-tallet. Historie, Trondheim 1982.
 • Gammelsæter, Randi: Loven om helse- og sosialtjenesten i kommunene. En studie av den lokale iverksettingsprosessen i Kristiansund kommune. Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1985.
 • Gulla, Rolf: For Shell hele tiden. En sosiologisk studie av identitet og orienteringer til arbeid ved A/S Norske Shell, Undersøkelse og Produksjon, Driftsavdelingen, Kristiansund. Sosiologi, Universitetet i Bergen 1996.
 • Hoel, Kåre: Stadnamn frå Gjemnes og Frei herad på Nordmøre. Norsk, Oslo 1949.
 • Hoff, Randi Holden: "Avlet i synd og ondskap". En sosial- og rettshistorisk undersøkelse av fødsler utenfor ekteskap i Kristiansund 1742-1801. Historie, Universitetet i Oslo 1995. Utg. Tingbokprosjektet. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Jostein: Offentlig fattigdom, arbeidsløshet, forsorg - og veien ut av krisa. Kristiansund i perioden 1920-1945. Historie, Universitetet i Trondheim 1994.
 • Jakobsen, Bjørn Johan: Nyordning og nynazifisering i Kristiansund 1940-1945. Støtte og motstand. Historie, Bergen 1980.
 • Johansen, Odd Ivar: Vegetasjonsutvikling og innlandsisens avsmelting langs aksen Frei-Sunndalen. Naturgeografi, Universitetet i Oslo 1983.
 • Josefsen, Stein: Milnbrygga, Kristiansund N. Arkitekturhistorie, NTH 1990.
 • Lyche, Lage: En økonomisk analyse av KRIFAST, fastlandssambandet til Kristiansund og Frei. Sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1992.
 • Neergaard, Johan Henrik: Operaen i Kristiansund. Musikkvitenskap, NTNU 1999.
 • Saxvik, Trond: Bolig- og miljøundersøkelsen i Kristiansund. Sosiologi, Oslo 1975.
 • Stavrum, Gunnar: Omlandsavgrensing - metodeanalytiske undersøkelser av konkurranseforholdet Kristiansund - Molde. Geografi, Bergen 1970.
 • Svendsen, Sverre Johan: Bøkkerhandverket i Kristiansund 1865-1940. Etnologi, Universitetet i Oslo 1988.
 • Sylte, Christ Allan og Hol, Lars Andreas: Innlandet i Kristiansund. Registrering og utarbeidelse av skisse til verneplan. Arkitekturhistorie, NTH 1977.
 • Tønnesen, Ole Jan: Kulturlandskap, kystkultur og kulturvern. Vågen i Kristiansund som framtidig kystkultursenter. En begrepsdrøfting og argumentasjonsundersøkelse. Geografi, Universitetet i Trondheim 1994.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Brit Grytnes (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: spanskesyken, brevskriving, Amerikanske forhold, Religiøsitet, amerikareise, asyl, Helse og sykdom, første verdenskrig, religiøse retninger, avis, foto, minner, kår, student, norgesreise, seterdrift, dyrtid, Økonomiske kår, Kultur, bryllup
 • År: 18780922 Fra: S. Landmark, Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Decorah-posten, Decorah, Iowa, USA Eier: , Publisert i: Decorah-posten den 30.10. 1878
Stikkord: Amerikanske forhold, Økonomiske kår, Årsvekst og avling,
 • År: 18901221 Fra: K. (bror) Gravem, Kristiansund Til: Laura? Løkke?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: julepakke,
 • År: 19251118 Fra: Helga Balstad (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, kuropphold, sanatorium, Religiøsitet, dødsfall, amerikareise, Emigrasjon, hyre, søm, sjøsyke, lungebetennelse, første verdenskrig, avis, pengegave, kår, gardssalg, priser, odelsrett, julesang, Økonomiske kår. Fulltekstversjon av brev nr. 1018
 • År: 19260214 Fra: Marie Halle (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Lars Halle, Chicago, Illinois, USA Eier: Erna Lamvik, 6639 Torvikbukt
Stikkord: julegave, Helg og høytid, jul, amerikapakke, huspost, Nærmiljø, Helse og sykdom, øreverk, bedehusfest. Fulltekstversjon av brev nr. 1956
 • År: 1927 Fra: Marie Halle (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Torvald Halle, USA Eier: Erna Lamvik, 6639 Torvikbukt
Stikkord: Sosiale kår, arbeidsledighet, Familieforhold, besøk, Helg og høytid, julegaver, sko, klær, Værforhold, Kultur, julefest, Hverdagsliv,
 • År: 1929 Fra: Ellen Halle (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Lars Halle, USA Eier: Erna Lamvik, 6639 Torvikbukt
Stikkord: Hverdagsliv, Emigrasjon, Økonomiske kår, gårdsbruk, tjeneste, Kultur, stevner, sangkor, Værforhold,
 • År: 19311227 Fra: Brit Grytnes (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Ridgeway, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: norgesbrev, julegave, julefeiring, juletre, Alderdom, dødsfall, amerikabrev, Økonomiske kår, tarmkreft, Religiøsitet, gjeld, storm, juletrefest, Kultur, norgesreise, slagtilfelle, arbeidsledighet, sildefiske,
 • År: 19341202 Fra: Brit Christoffersdatter Grytnes (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Kultur, avis, Amerikanske forhold, juleforberedelser, Religiøsitet, fjelltur, Helg og høytid, Alderdom, fjellstue, multer, konfirmasjon, Værforhold, bil, Hverdagsliv,
 • År: 19341208 Fra: Helga Balstad (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. og Anna Jordahl, Ridgeway, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: brevskriving, skolegang, bjørkenever, papirmangel, skrivefag, fortidsrefleksjoner, Alderdom, Kvinnekår, privatsøster, Barndom, Religiøsitet, husleie, priser, lønn, julebrev, Helse og sykdom, skriveferdigheter. Fulltekstversjon av brev nr. 1021
 • År: 19351206 Fra: Helga Balstad (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Alderdom, Religiøsitet, ulykke, julebrev, dødsfall, Nærmiljø, avis, Kultur, kreft i halsen, norgesreise, krugeraffairen?,
 • År: 19360314 Fra: Helga Balstad (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Decorah, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: amerikabrev, fødselsdag, baking, kårstue, savn, Religiøse forhold, Helse og sykdom, Alderdom, brevskriving, sanger, Amerikanske forhold, julebrev, pengegave, arbeidsledighet, dødsfall,
 • År: 19370312 Fra: Brit Grytnes (søster), Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Decorah, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: julegave, julebrev, bok, lesing, influensa, Helse og sykdom, Værforhold, klippfisk, Arbeidsliv, Religiøsitet, amerikabrev,
 • År: 19560406 Fra: Iver Rødal, Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Lars Halle, USA Eier: Erna Lamvik, 6639 Torvikbukt
Stikkord: Religiøsitet, misjonssamband, misjonsmøter, filmapparat, religiøse filmer, testamentarisk gave
 • År: 19560516 Fra: Iver Rødal, Kristiansund, Møre og Romsdal Til: Lars Halle, USA Eier: Erna Lamvik, 6639 Torvikbukt
Stikkord: Religiøsitet, foreningsarbeid, lydbånd, misjonær, misjonsmøte,sommerskole, helikopter,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Diplom ; kongeskøyte (1884 KRISTIANSUND)
Fiskeværet Grip i gammel og ny tid. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1929. S. 62-70. Red. Hans Rodal. Merknad: Dokument om Grips tilknytning til erkebispesetet 1338, kongeskøyte 1729.
 • Fattigkasse-rekneskap (1885 KRISTIANSUND)
Omkring Christianssunds fattig-casse. Regnskab aar 1799. I original i Kristiansunds museum. I: Aarsskrift for Nordmøre historielag. 1923. S. 43-47. Red. Olaf Yderstad.
 • Husmannskontrakt (1886 KRISTIANSUND)
Ein bureisar på Nordlandet i Kristiansund. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1961-65. S. 89-96. Red. Kaare Fostervoll. Merknad: Kontraktar 1785 og 1796 for Nilshagen under Dale.
 • Kongebrev - bestalling (1887 KRISTIANSUND)
Spredte drag fra gamle Kvernes gjeld. I: Årskrift for Nordmøre historielag. 1940. S. 19-23. Merknad: Frå 1641. Omhandlar tilhøva for presten på Grip.
 • Skattemanntal - sølvskatt 1815 (1888 KRISTIANSUND)
Sølvskatten 1816 for Kristiansund. Utg. Nordmøre historielag. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1978. S. 87-97. Red. Arne I. Hoem.
 • Topografi (1889 KRISTIANSUND)
Om fiskeværet Grip. Et aktstykke med innføring. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1947. S. 77-99. Red. Arne Odd Johnsen. Merknad: Frå 1823.

Aviser