Bibliografi:Romsdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Amdam, Per ofl.: Bjørnsons tid i Romsdal. Utg. Romsdal sogelag. 1957. 103 s.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XI, s. 284–286.
 • Austigard, Bjørn: Romsdal brannkasse gjensidige 1966-1985. Utg. Gjensidige forsikring Nordmøre og Romsdal. 1989. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Austigard, Bjørn og Nils Parelius: Blad av Romsdals historie. Utvalgte artikler fra Romsdal sogelags årsskrift 1921-1932. 1977. 181 s.
 • Grüner, Otto R.: Hollendertida i Romsdal. Sagbruk og trelasthandel på 1600-talet. Utg. Romsdal sogelag og Rune forlag. Trondheim 1972. 169 s.
 • Jordebok for Romsdalen futedøme : (Riksarkivet i Oslo, Rentekammeret, Landkommisjonen 1661 pk. 27) ; [føreord: Halvard Bjørkvik]. Utg. (Brun). 1969. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løseth, Arnljot: «Fiskeri, bonde og husmann på Romsdalskysten». I: Heimen, b. XXIV, s. 27–34.
 • Moltu, Paul: Fiskarsoga frå Sunnmøre og Romsdal. Utg. Sunnmøre og Romsdal fiskarlag. Ålesund 1932. 280 s.
 • Olafsen-Holm, Jørgen: Romsdals amt, Møre og Romsdal fylke under kommunalt folkestyre. Utg. av fylkeskommunen til minne um hundreåret for formannskapslovene. 1939. 1064 s.
 • Orvik, Ove: Ta va fole : ord og uttrykk frå Romsdal. Målmann forl. 2006. 54 s. ISBN 8299387744.
 • Parelius, Nils: Molde og Romsdal i krigstiden 1940-1945 : en bibliografi med noen utdrag fra bøkene. Utg. Romsdalmuseet. 1970. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Parelius, Nils ofl. (red.): Molde og Romsdals turistforening : 75 år 1889-1964. Utg. Turistforeningen. 1964. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røvig, Henrik O.: Noen familier og ætter av Raumadalsfolket. Utg. Romsdal sogelag. 2005. (2. oppl.). 416 s. ISBN 82-90169-80-9.
 • Setnes, Johan: Turisttrafikken i Molde og Romsdal gjennom 100 år : 1847-1947. Utg. Romsdal sogelag. 1995. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skrift. Utg. Romsdalsarkivet. Nr 1 (1997)-
  • Nr 1: Løve Stokke: Hus og husbygging i Romsdalen. Ord og uttrykk, byggjeskikk og handverkstradisjon. Red. Bjørn Austigard. 1997. 172 s. ISBN 82-90251-61-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Spor - fortidsnytt fra Midt-Norge. Utg. Universitetet i Trondheim. Vitenskapsmuseet. 1986-. ISSN 0801-5376.
 • Steen, Sverre: «En ordliste fra Romsdal 1744». I: Festskrift til Hjalmar Falk. Utg. Aschehoug. 1927. S. 459–465.
 • Sæbø, Asbjørn: Frå fjøs og fjell i indre Romsdal. Utg. A. Sæbø. 1964. 77 s. Merknad: Særtrykk av Åndalsnes avis.
 • Vestad, Leif Bjørn: Ord og uttrykk frå ytre Romsdal. Skrift og tale forl. 2009. 230 s. ISBN 9788292954096.
 • Ødegård, Ottar: Sjukdomar og helsestell i Romsdal. Ei artikkelsamling. Utg. Romsdal sogelag. 2003. 208 s. ISBN 82-90169-72-8.
 • Øverås, Asbjørn: Romsdals soga. Utg. Romsdals ungdomssamlag. 1928-41
  • B.1: Fornalderen og sogetida. 1928. 191 s.
  • B.2: Dansketida. 1941. 367 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. VI, s. 82–84.
 • Øverås, Hans: Folkeminne frå Indre Romsdal. Eresfjord 1989. 138 s.
 • Årbok for norsk utdanningshistorie 2010: Tema Skolen i Midt-Norge, Bergen 2010
 • Årbok. Utg. Romsdalsmuseet. 1935/36-. ISSN 0557-3149.
  • 1999: Byggeskikk i Romsdal. Red. Jarle Sanden. 247 s. ISBN 82-90251-65-3.
  • 2001: Nesset. Red. Jarle Sanden. 252 s. ISBN 82-90251-71-8.
  • 2002: Moldegård og Molde. Red. Jarle Sanden. 334 s. ISBN 82-90251-72-6.
  • 2005: Moldemarka. Red. Jarle Sanden. 325 s. ISBN 82-90251-77-7.
  • 2006: Tradisjonsmat. Red. Jarle Sanden. 323 s. ISBN 978-82-90251-79-1.
  • 2008: Veøy kirke. Red. Jarle Sanden. 439 s. ISBN 978-82-90251-81-4.
  • 2009: Kystliv. Red. Jarle Sanden. 275 s. ISBN 978-82-90251-82-1.
 • Årsskrift. Utg. Romsdal sogelag. 1921-. ISSN 0333-1008.
  • Rolf Strand, Bjørn Austigard: Register til Årsskrift for Romsdal sogelag 1921-1995 med forfattarbiografiar av Bjørn Austigard. 1996. ISBN 82-90169-50-7. 352 s.

Hovedoppgaver

 • Aarø, Hallvard: Sivilorg. i Møre og Romsdal. Historie, Oslo 1973.
 • Amdam, Rolv Petter: Den organiserte jordbrukspatriotismen 1769-1790. Ei jordbrukspolitisk reformrørsle? Historie, Oslo 1985.
 • Andresen, Yngvar: Problemløsning i helsesektoren - en undersøkelse av beslutningsprosesser i Møre og Romsdal. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1982.
 • Bendixen, Gunnar: Brukermedvirkning i prosjektarbeid: virkning eller bare med? Case: Brukermedvirkning i prosjekt for iverksetting av plan for habiliterings- og rehabiliteringssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sosiologi, Universitetet i Oslo 1994.
 • Bersås, Svein Erik: Planlegging i et fylke. En case-studie av planteori og distriktspolitisk argumentasjon i fylkesplanarbeidet. Eksempler fra Møre og Romsdal 1965-77. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1980.
 • Brakstad, Ragnhild Oddrun Ekren: Studentrekruttering og geografisk bakgrunn. En analyse av rekrutteringen til universiteter og distriktshøgskoler fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Geografi, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Buggeland, Tord: "Den sal. mandtz ringe efterladenscab i løst og fast". En undersøkelse av formuesforhold 1701-1716 i Romsdal og Nedre Telemark. Historie, Bergen 1969.
 • Eidskrem, Ingmunn: Etter kurset... En studie av sysselsettingssituasjonen etter kurset til deltakere på arbeidsmarkedskurs i Møre og Romsdal. Sosiologi, Universitetet i Bergen 1987.
 • Farstad, Randi: En studie av språkholdninger og stereotype forestillinger om og blant sunnmøringer, romsdalinger og nordmøringer. Nordisk, NTNU 1996.
 • Farstad, Rigmor Dina: 374 Hauso, Anne Indbjør, Sekkesæter, Elisabeth og Jensen, Ingunn Romsdal næringsliv. En bibliografi. SBH, Oslo (?), 1980.
 • Forseth, Ulla: Skjevfordeling innen sykehussektoren. Variasjoner i forbruk av sykehustjenester i Helseregion IV. Sosiologi, Trondheim 1984.
 • Frostad, Nils: Konfeksjonsindustrien i Romsdal. Fra skredderhåndverk til industri i bygdene. Geografi, Oslo 1955.
 • Gjul, Tore: Utvikling av skogressurser i Møre og Romsdal. Langsiktige avvirkningsberegninger og konsekvenser for framtidig avvirkning som følge av orkanen 1.1.1992. Planfag, Norges landbrukshøgskole 1995.
 • Gjørv, Lars-Ivar: Økt informasjon - nøkkelen til dialog? En kartlegging av informasjonen innenfor Nidaros bispedømme. Sosiologi, Universitetet i Trondheim 1986.
 • Gruner, Otto R.: Sagbruksvirksomhet og trelast i Romsdal på 1600-tallet. Historie, Oslo 1954.
 • Hagen, Tore: Flyttemotiver: en analyse av inn- og utflytting i 12 kommuner i Møre og Romsdal. Sosiologi, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Hanken, Turid: Kommunen som arena i HVPU-reforma - døme frå avviklingsprosessen i Møre og Romsdal. Geografi, Universitetet i Bergen 1993.
 • Holsbøvåg, Kåre Magne:Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Nordisk, Trondheim 1978.
 • Jakobsen, Signy: "See et skib med Flag i Top!" Loser og losvesen på Romsdalskysten 1800-1870. Historie, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Johansen, Arild: Eldreomsorgen som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1975.
 • Krogsvold, Gina: Fra solospill til samspill. En analyse av tverrbransjelig samarbeid i Møre og Romsdal. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1985.
 • Narud, Bjørn: Flytting i Møre og Romsdal. En studie av tilbakeflytting. Sosiologi, Universitetet i Trondheim 1989.
 • Nilsen, Bjørn Christian: Møre og Romsdal - tre regioner? En analyse av hvorvidt Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal er institusjonaliserte sosiale fellesskap. Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1996.
 • Skjelten, Sidsel Merete: Nynorsk skulemål i Møre og Romsdal. Ein historisk analyse. Norsk, Bergen 1982.
 • Smogeli, Per Ove: Skipsbyggingsindustrien i Møre og Romsdal 1970-1980. En geografisk studie av foretaks tilpasning til endringer i de ytre forhold. Geografi, Oslo 1983.
 • Stokke, Løve: Hus og husbygging i Romsdalen. Eit stutt oversyn over framvoksteren frå 1800-talet til idag. Og ei liste over ordtilfanget på 357 sider. Norsk, Oslo 1938.
 • Szontheimer, Jan Olav: Museumsdrift og identitetsbygging. En studie av Romsdalsmuseet og dets forutsetninger. Historie, NTNU 1998.
 • Tønder, Tor Reinholdt: D/S "Romsdalshorn" 1923-1937. Skipet og rederiene. Historie, Oslo 1971.
 • Wendt, Hanne Elisabeth: "Fole positivt" - virkninger av etableringsstipend i noen bygder i Møre og Romsdal. Landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Wicken, Olav: Konfeksjonsindustrien i Romsdal i 1930-årene. Historie, Oslo 1977.
 • Ødegaard, Leif Arnold: Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold og tjenerlønn i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi. Basert på et skattemanntall fra 1711. Historie, Bergen 1975.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (1782 MØRE OG ROMSDAL)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlingar. Romsdal amt/Møre og Romsdal fylke. 1838-.
 • Rekneskap (1783 MØRE OG ROMSDAL)
Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563. Utg. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 1986. 39 s. Red. Per-Øivind Sandberg. Merknad: Forutan Møre og Romsdal, også gods i Voss, Hardanger, Ryfylke, Helgeland og Senja.
 • Brev (1793 ROMSDAL)
Gidskegodsets eiere-brugere 1582-1586. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1975. 18 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 7). Merknad: Forleningsbrev til Johan Svave på Giskegods i Romsdal og på Sunnmøre 1586. (Eigarlista 1582 er samansett frå fleire kjelder).
 • Folketeljing 1801 (1794 ROMSDAL)
Folketeljinga for Romsdal 1801. Utg. Romsdal ungdomslag. I: Unge Romsdal. Nr 7-10 (1943); nr 1-10 (1944).
 • Manntal 1701 (1795 ROMSDAL)
Romsdahlens Fougderies Mandtal 1701. Trykt som vedlegg til: Årsskrift. Romsdal sogelag. 1960-65. 87 s. Red. Johan Løkhaug.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1796 ROMSDAL)
Jordebok for Romsdalen futedøme. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 28). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 3. 1969. 127 s. Red. Halvard Bjørkvik.
 • Militærrulle (1797 ROMSDAL)
Romsdals Compagnie 1653. I: Årsskrift. Romsdal sogelag. 1979. S. 151-162. Red. Kjell Haarstad.
 • Militærrulle (1798 ROMSDAL)
Romsdalssoldater i den store nordiske krig 1709-1720. I: Årsskrift. Romsdal sogelag. 1955. S. 27-37. Red. Otto Randolf Gr Gner.
 • Skattemanntal - fiskebåteigarar 1782 (1799 ROMSDAL)
Åttringar og fjørnfar på torskefiske på Onahavet og Mørefelta i året 1782. I: Årsskrift. Romsdal sogelag. 1976. S. 42-48. Red. Kristian Opstad.
 • Topografi (1800 ROMSDAL)
Beskrivelse over Romsdals fogderie 1768 og 1789. Utg. Romsdal sogelag. 1974. 128 s. Red. Bjørn Austigard. Merknad: Skrive av Holzførster Hans Peter Schnitler.
 • Unnsetningskorn 1773 (1801 ROMSDAL)
Romsdals fattige og nødlidende Almue. Det kongelige Undsætningskorn 1773 (Riksarkivet, Fogderegnskap, Romsdal 1773-74, dokument nr 71 med vedlegg). Utg. Romsdal sogelag. 1990. 108 s. Red. Bjørn Austigard. Merknad: Lister over mottakarar.
 • Vektarrulle (1802 ROMSDAL)
Bygdevektarar i Romsdal. I: Årsskrift. Romsdal sogelag. 1982. S. 165-171. Red. Johan Julnes. Merknad: Frå 1820. 46-52. Red. Herlof GrG ner. Merknad: Modernisert ortografi.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • 1. Gl. kongl. S. Fol. 983 :
En Samling af store og mindre ældre og yngre tegnede Karter over Norge, dets adskillige Dele og underliggende Provindser, dels af Gerh. Schønning og dels af andre og især: 1) 4 over hele Norge og over Skandinavien. 2) 17 Stk. over Aggershuus Stift med Grændserne. 3) 15 over Christiansands og Bergens Stifter. 4) 43 over Trondhiems og Romsdahls Amter eller over Strækningen fra Romsdalen til Helgeland i større og mindre Stykker. 5) 17 Stkr. hørende til Nordlandene og Finmarken. 6) 20 over adskillige Fæstninger, Værker og Bygninger i Norge. 7)10 over Island, Grønland, Færøe og Orkenøerne 69
 • 2. Thotts S. 4. 1723 :
Beskrivelse over de 3 nordre Præstegield udi Romsdals Provstie med Carter over ethvert Præstegield, især af Hans Peter Schnitler, Holzforster over Romsdals Fogderier 1768, med en Aftegning af Grams Hovedkirke. 79

Eksterne lenker