Bibliografi:Sunnmøre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjørndal, Martin: Segn og Tru. Folkeminne frå Møre. Utg. Norsk Folkminnelag. Oslo 1949. 183 s.
  • Melding: Bø, Olav i Heimen, b. IX, s. 509.
 • Eiksund, Hjalmar: Med nynorsk på leselista : ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på Sunnmøre og i Trøndelag. Utg. Høgskulen i Volda. 2011. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gavlen. Utg. Sunnmøre museum og Sunnmøre museumslag. 1980-. ISSN 0333-2668.
 • Gidske, Karl: Søndmør i eldre tid. Utg. Olaf Norlis forlag. 1913. 206 s.
 • Grytten, Harald: Det kjærlige blikket : fem sunnmørsmalere : John Langseth, Johan Christopher Johannessen, Per Giske, Ole T. Ytterdal, Knut Myrseth. Utg. Nytt i ukas forl.. 2006. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høidal, Eldar og Kjetil Tandstad: Møbeleventyret : møringane som møblerte landet. Utg. Selja forlag. 2018. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudsen, Einar: Ålesund og Sunnmøre. Utg. Kjenn Ditt Land. Oslo. 1930. 288 s. (Kjenn ditt land, VIII).
  • Melding: Scheel, Fr. i Heimen, b. III, s. 142–143.
 • Ljøseth, Arnljot: «Sunnmøringar og økonomisk vekst». I: Heimen, b. XXVIII, s. 205–210.
 • Moltu, Paul: Fiskarsoga frå Sunnmøre og Romsdal. Utg. Sunnmøre og Romsdal fiskarlag. 1932. 280 s.
 • Morstøl, Bjørn: Herre Gud! dit dyre navn og ære! : friidretten på Sunnmøre (1904-2017). Utg. B. Morstøl. 2018. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rabben, Bjarne: «Ei kjelde til soga om kvardagslivet». I: Heimen, b. VIII, s. 264–270.
 • Rabben, Bjarne: «Ei viktig kjelde til gardssoga». I: Heimen, b. X, s. 258–263.
 • Rabben, Bjarne: «Namn som fortel ånds- og kulturhistorie». I: Heimen, b. XIII, s. 522–524.
 • Rogne, Karl: «Kveldseta. Drag frå arbeidslivet på Rognegarden på Sunnmøre». I: Heimen, b. IX, s. 465–469.
 • Skulerud, Olai: «Av ordtilfanget på Sunnmøre». I: Helsing til Olav Midttun : på 50-årsdagen. Utg. Noregs boklag. 1933. S. 60–79.
 • Standal, Helge J. og Gunnar Wangen: Sjå Søre Sunnmøre : fakta og fabuleringar om fjell, fjord og fjøre. Utg. Iriss forlag. 2012. 237 s. ISBN 9788299208185. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sunnmøres historie. Utg. Sunnmørsposten forlag.
  • -fra de første fotefar. Sunnmøres historie. Red. Svein Indrelid og Stein Ugelvik Larsen. Utg. Sunnmørsposten forlag. 1984. 251 s.
  • I balansepunktet. Sunnmøres eldste historie (ca 800-ca 1660). Red. Stein Ugelvik Larsen og Jarle Sulebust. Utg. Sunnmørsposten forlag. 1994. 571 s.
 • Thormodsæter, Arne: «Jordbruket på Sunnmøre under industrireisingen». I: Norsk geografisk tidsskrift. XIII. 1953. S. 222–239.
 • Tidsskrift for Søndmør historiske forening (Sunnmør sogelag). 1919-. Merknad: Forts. som: Tidsskrift for Sunnmøre historielag.
 • Øyehaug, Ingebjørg Røyrhus: Synnøve Riste : "Fjøyra som dreiv" : målstrid og kulturkamp i 1880-åra. Utg. Sunnmøre museum. 1995. 37 s. ISBN 8290893027.
 • Årbok. Utg. Sunnmøre museum. 1973-84. ISSN 0333-3361.

Hovedoppgaver

 • Aarsæther, Finn: "-E syns alle folk snakka likt e!" En studie av talemålsvariasjon i Ålesund bymål. Oslo 1984 Fag: Nordisk
 • Amdam, Rolv Petter: Den organiserte jordbrukspatriotismen 1769-1790. Ei jordbrukspolitisk reformrørsle? (Sunnmøre/Romsdal, Akershus, Åmot) Oslo 1985 Fag: Historie
 • Farstad, Rigmor Dina: Sunnmøre Museum 1931-1940. Ein bibliografi. Oslo?? 1982 Fag: SBH
 • Flem, Bjarne Magnar Dahl: En øydialekt på Nordre Sunnmøre. Oslo 1941 Fag: Norsk
 • Hunnes, Asbjørn: Konfirmasjonen i grisgrendte strok. Ei gransking omkring gjennomføringa av Kyrkjerådet si nyordning for konfirmasjonstida i Telemark og på Sunnmøre. Oslo 1978 Fag: Kristendomskunnskap
 • Johnsen, Astrid Gudmundseth: Sunnmøre, handel, industri og landbruk. En bibliografi. Oslo 1977. Fag: Bibliotek
 • Welle, Anders: Utval til historisk register for søre Sunnmøre. Oslo. 1982. Fag: Bibliotek

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1803 SUNNMØRE)
Den første anstalt til det salutaire skoleverks anlæggelse paa Søndmør 1742. I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag. Årg. 2 (1911). S. 25-28. Merknad: Brev frå amtmann Soelgaard til provst Hiort 1742.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1804 SUNNMØRE)
“Underretning om fiskeriet paa Sundmøer”. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag. Årg. 33 (1950). S. 35-42. Red. Per Riste. Merknad: Skrive av soknepresten i Herøy.
 • Fiskeri
Afhandling om Fiskerierne i Norge, i Særdeleshed om de søndmørske, og Fiske-Grundene uden for Landet. Det Kongelige Danske Landhuusholdningsselskab, 1790. Melchior Michaelsen Falch.
Om Torske Vaar-Fiskeriet paa Sundmøer. Det Kongelige Danske Landhuusholdningsselskab, 1788. Melchior Michaelsen Falch.
 • Militærrulle (1805 SUNNMØRE)
Rulleblade over søndmørske soldater, utkommanderte i 1759. I: Tidskrift for Sunnmør historielag. Årg. 3 (1911). S. 27-31. Red. P.A. Lillebø.
 • Skolefundas (1806 SUNNMØRE)
Forslag til Skolevæsenets Ordning paa Søndmør utarbeidet 1742 av foged og konstituert amtmand Nicolay Astrup og sogne prest i Ørskog og provst i Søndmør provsti Hans Jacob Hiort. I: Tidsskrift for Søndmør historiske forening (Sunnmør sogelag). Årg. 1 (1910). S. 5-14. Merknad: Inkluderer skulefundas for Norddalen prestegjeld 1741.
 • Tollrekneskap ; skattemannta – sagskatt 1613-14 og 1640-41 ; kongebrev – løyve (1807 SUNNMØRE)
Sagbruk og trelasthandel paa Sunnmøre i gamle dagar (1613-14). I: Tidskrift for Sunnmøre historiske lag. Årg. 12/13 (1920-22). S. 1-18. Red. N. Stene. Merknad: Tollrekneskap 1613-14, kongebrev 1768.

Aviser

Eksterne lenker