Melchior Falch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Melchior Falch (født 1720 på gården Amble i Sogn, død 1791 samme sted) var sorenskriver på Sunnmøre fra 1754 til 1779.

Det finnes to Melchior Falch som er tilknyttet Herøy, den første var sogneprest her fra 1681 til 1716 og bestefar til sorenskriver Falch.

Sorenskriver Melchior Falch var født på Amble i Sogn. Moren het Mette Marie Heiberg og var selv sorenskriverdatter. Faren Michael Falch var som nevnt prestesønn og eier av den kjente gården.

Melchior den yngre studerte i Bergen og tok embetseksamen der. Bare 34 år gammel fikk han sorenskriverstillingen på Sunnmøre. Han og kjøpte og bosatte seg på gården Djupvika i Borgund sammen med sin første kone, Anna Sophie Bietsch, som døde allerede året etter.

Gården ble et mønsterbruk, og om man skal tro Hans Strøm økte Falch avkastningen fra 15 tønner korn til hele 50 tønner på bare få år. Han bygde også det som er klassifisert som «det smukkeste Vaaningshus paa Søndmør». I 1756 giftet han seg på nytt med Christiane Margrethe Hagerup som var biskopdatter og søskenbarn av Hans Strøm. Bryllupet ble holdt på Moldegård. Han arvet gården Amble da faren døde i 1768, men ble boende i Djupvika frem til han overlot sorenskriverembetet til Johan Lausen Bull mot en årlig pensjon i 1779. Han flyttet da tilbake til Sogn og hadde tittelen kanselliråd da han døde der i 1791.

Melchior Falch var en idealistisk mann som brant for å opplyse bøndene og fiskerne slik at de fikk bedre avlinger og fangster og videre bedre levekår, sammen med Hans Strøm sto han bak skipingen av Syndmøre Practiske Landhuusholdningsselskab i 1773.
Han var også medlem i Det Trondhiemske Selskab, og i 1784 trykte de to av hans avhandlinger om Sunnmørske forhold. I avhandlingen Om fyrre- og Granskovene i Norge tok han for seg skogdrift og hvordan den burde drives rasjonelt. I Beregning over, hvad Træmaterialier Syndmøre aarlig behøver laget han et regnestykke over alt treverket som behøvdes til regionen. Der tok han med så godt som alt, hus, båter og til og med likkister. Han skriver også at det da var ca. 3270 gårdbrukere, selveier og bygselmenn, 460 husmenn, 600 handelsmenn, håntverkere, underoffiserer m.m., og 65 embetsmenn.

Allerede i 1775 fikk han gullmedalje fra det kgl. danske landhusholdningsselskap for avhandlingen Fiskeriene i Norge, i Særdeleshed om de Søndmøerske og Fiskegrundene uden for Landet, som var trykt i selskapets tidsskrift. Samme sted ble også Kart over Søndmøers Søe-Grunde saavidt Fiskerierne angaar uden for Landet fra Nordfjords til Romsdals Fogderie forfærdiget og indlevert til Det kgl, Danske Landhuusholdnings-Selskab af Soren-Skriver Melchior Falch. Den siste avhandlingen handler om hvilke fiske som ble drevet til hvilke tider på året, redskap og metoder.

Litteratur

  • Solli, Gunnar 1931: Møre Landbruksselskap (Romsdal amts landhusholdningsselskap) 1831-1931. Møre landbruksselskap.
  • Øverlid, Ragnar 1973: Borgund og Giske Gardssoge IV. Norddelen og Byområdet. Borgund og Giske bygdeboknemnd.

Eksterne lenker