Syndmøre Practiske Landhuusholdningsselskab

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Syndmøre Practiske Landhuusholdningsselskab, ble stiftet 2. november 1773 som det første landhusholdningsselskapet i Norge. Det var sorenskriver Melchior Falch som offisielt var grunnleggeren, men prest og opplysningsmann Hans Strøm var også tungt involvert. De var begge medlemmer av Det Trondhiemske Selskab som arbeidet for å stifte en tilsvarende organisasjon i Norge. I tillegg har nok stiftelsen av Det kongelige Danske Landhusholdningsselskap i København i 1769 vært med på å inspirere til å starte lignende stiftelse også i Norge. Det var de kondisjonerte som gikk i fremste rekke for å oppnå slike forandringer, sterkt påvirket av økonomiske og kulturelle strømninger fra Europa. Fra 1750-tallet var det mange forfattere som skrev om jordbruket og forholdene i bygdene, men Hans Strøm var den første som tok for seg Sunnmøre spesifikt. Han ga ut to bind av verket «Søndmørsbeskrivelse» i 1762 og 1769. Melchior Falch fikk utgitt to skriftsamlinger gjennom Det Trondhiemske Selskab i 1784.

Selskapets formål var å undersøke manglene som fantes i de forskjellige næringsveiene i distriktet for så å komme med råd om hvordan manglene best kunne forbedres. Primært arbeidet de med jordbruk og etter hvert også med fiske. Det ble satt opp premier for de som best oppfylte kravene selskapet fremsatte, og allerede første halvåret selskapet var i drift kom det inn 20 søknader. Frem til selskapet gikk i dvale etter at Melchior Falch og Hans Strøm begge var flyttet fra Sunnmøre i 1779 var det levert til sammen 441 søknader.

Driften av selskapet ble tatt opp i 1805 med de samme lovene og handlingsplan som i første driftsperiode. Det siste årsmøtet ble holdt i 1816, etter det er ingen flere brev ført inn i brevjournalen og trolig ble arbeidet med selskapet avsluttet da.

Litteratur

  • Solli, Gunnar 1931: Møre Landbruksselskap (Romsdal Amts Landhusholdningsselskap) 1831-1931. Syndmøre Practiske Lanshuusholdningsselskab 1773-1816. Romsdal Practiske Landhuusholdningsselskab 1776-1883. Møre Landbruksselskap.

Eksterne lenker