Bibliografi:Ørsta kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Norangsdalen kring 1900.
Sæbø i Hjørundfjorden i 1880-åra.
Sæbø, fire karar med båt.
Hotella i Norangsdalen kring 1900.
Norangsdalen kring 1900.
Fyrklykt i Hjørundfjorden i 1940-åra.
Fibelstadnebben i 1880-åra.
 • Aambø, Reidun: Haurt nedi Vik og frammi Åmdala : ord og uttrykk frå Ørsta. Utg. Ørsta mållag. 2018. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarflot, Sivert: Runetrolldom og ringstav : frå etterleivde manuskript og prent. Utg. Aarflots prenteverks forlag. Volda. 1949. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergmann, Hanna Hesthagen: Familien Bergmann : historie, slekt og etterslekt 1670-2010. Utg. Bergmann forlag. 2010. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørke, Kjell Inge (red.): Indre Hjørundfjords forhistorie : Bjørke, eit høvdingsete. Utg. Anna og Jakob Morks stiftelse. 2015. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Daugstad, Johnny: Ørsta stålindustri AS : ei sunnmørsbedrift veks fram : dei første 50 år, 1947-1997. Utg. Ørsta stålindustri. 1997. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Driveklepp, Jan: Industrianalyse Volda/Ørsta : tilstandsrapport 1976. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1978. 55 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Døssland, Atle: Husstandsstorleik og økonomi i to sunnmørsbygder på 1700-talet. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1981. 51 s. (Møre og Romsdal distriktshøgskole, historiestudiet ; nr. 6)
 • Ellingsen, Gunnar: "Hugen til å skape noko i si barndoms bygd" : Sandvik gjennom 50 år. Utg. [Sandvik A/S]. 1997. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ellingsen, Gunnar: Nærings- og kultursoge for Ørsta. Utg. Ørsta kommune. 2011-. ISBN 978-82-91790-08-4.
 • Grieg, John: «Industriveksten i Ørsta». I: Norsk geografisk tidsskrift. XV. 1956. S. 289–318.
 • Grøvik, Ivar: Ørsta bygdemuseumslag gjennom 25 år. 1951-1976. Utg. Ørsta bygdemuseumslag. 1979. 47 s.
 • Grøvik, Ivar: Ørsta samvirkelag 1919-1969 : til medlemene og kundane våre. Utg. Samvirkelaget. Ørsta. 1969. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håskjold, Sverre: Ei Brekke-slekt : slekta etter Nils Andersson og Ragnhild Paulsdotter 1760-1998. Utg. S. Håskjold. 1998. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjøde, Lars, Sverre Måseidvåg: Industriunderet på Sunnmøre : eit verkeleg under?. Utg. Samlaget. 1975. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lannerholm, Eli: Ørsta folkebibliotek 1797-1997 : kunnskap og kultur i 200 år. Utg. Ørsta kommune. Kulturkontoret. 1997. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvoll, Ottar (red.): Ørsta vidaregåande skule, Handverks- og industrifag 50 år : 1946-1996. Utg. [Skulen]. 1996. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mo, Jostein O.: Med husmorskulen frå Ørsta til Ørsta : 1910-1985. Utg. [Ørsta vidaregåande skule, Hushalds- og estetiske fag, distributør]. 1985. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moene, Mads K.: Moa-Mass fortel. Soger etter Mads K. Moene. Utg. Ørsta sogelag. 1982. 47 s.
 • Mortensen, Torill Elvira: Lokalpolitikk og media : ein for-studie av media si betydning for lokalpolitikken. Utg. Høgskulen i Volda : Møreforsking Volda. Volda. 1995. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordang, Andreas: Livet på ein gard i Hjørundfjord i 1870-80 åra. Utg: Pedagogisk tenestesenter. 1973. 15 s.
 • Sandanger, Per: Ordsamling frå ei anna tid : gamle ord og talemåtar frå Sande og grannekommunane på ytre søre Sunnmøre. 4. utg. 2011. 500 s. (1. utg. 1997). ISBN 9788299884808. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sannes, Joar: Slektene Hafsås, Øie og Moene : en slektshistorie fra Sunndalen, Surnadal og Ørsta. Utg. Joar Sannes. 2007. 293 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Standal, Ragnar: Mot nye heimland : utvandringa frå Hjørundfjord, Vartdal og Ørsta. Utg. Utvandrarnemnda, Bygdeboknemndene, Ørsta kommune. 1985. 688 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ørstavik, Ragnar: Gamle ord og uttrykk frå Ørsta og Volda. Utg. R. Ørstavik. 1996. 96 s. ISBN 8299151031.
 • Øye, Asbjørn: Follestaddalen i Ørsta : litt om naturvilkår og arbeidslivet gjennom året. Utg. [Forfatteren]. 1974. 65 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årsskrift frå Ørsta bygdemuseumslag. Utg. Ørsta bygdemuseumslag. 1980-1983

Hovudoppgåver

 • Barstad, Birgitt: Hjørundfjord, Vartdal og Ørsta før kommunesamanslåinga 1. januar 1964: ein bibliografi. Statens bibliotekhøgskole 1976.
 • Bjørdal, Henrik: Verba i Ørsta-målet med særleg omsyn til dei sterke. Norsk, Oslo 1966.
 • Haugen, Bjørg Evelyn: Ørstens Sogns Almuebogsamling i sparepolitikkens teikn 1838-1880. Biblioteket og brukarane. Statens bibliotekhøgskole 1987.
 • Lannerholm, Eli: Eit bibliotek på vandring: Ørsta folkeboksamling 1900-1945. Biblioteket og brukarane. Statens bibliotekhøgskole 1987.
 • Lavold, Bente: Helgener mot pest i Norge i senmiddelalderen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1997.
 • Nupen, Jon: Stadnamn frå Bondalen i Ørsta herad. Nordisk, Bergen 1974.
 • Øyehaug, Olbjørn: Ein studie i delar av lydverket hos eldre og yngre i Ørsta. Litt om korleis og kvifor det har vorte brigda. Norsk, Bergen 1972.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kyrkjerekneskap (1965 ØRSTA)
Litt om Ørstens kirke, kirkeeiere og gaarden Ørstenvik, særlig i de to sidste aarhundreder. I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag. Årg. 2 (1911). S. 5-21. Red. Karl Velle. Merknad: For 1720-22.

Aviser

 • Møre på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Møre-Nytt på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek