Bibliografi:Surnadal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Ranes i 1952.
Kvande i 1938.
Søyset i 1938.
Par fra Surnadal i Norske National Dragter (1832).
Åsen i 1938.
Folla i Trollheimen.
Røv mølle, bilde fra boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen (1958).
 • Brørs, Styrkår: Svorkahistoria : da strømmen kom til Halsa, Rindal og Surnadal. Utg. Svorka energi. 2004. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bygdebok for Surnadal. Utg. Surnadal kommune, 2016-.
  • Band 1: Åsbøen - Kårvatn. 2016.
  • Band 2: Brøskja - Kvanne. 2017.
  • Band 3: Søyset - Hyllbakkan. 2018. 388 sider. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Band 4: Pollen - Sogge. 2020.
 • Bævre, Lars: Kommunereguleringer i Surnadalsområdet. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1977.
 • Bøe, Bernt Gudrunson: "Kyrkja i Stangvik" : stavkyrkja 1407-1783, korskyrkja 1784-1896 : Stangvik kyrkje 100 år 1897-1997. Utg. Stangvik sokneråd. 1996. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøe, Bernt Gudrunson: Kyrkja i Åsskard : med historikk frå Stor-Stangvikgjeldet. Utg. Åsskard sokneråd. 2018. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøe, Bernt Gudrunson: Skulehistorie for Surnadal : glimt frå 250 år : 1739-1989. Utg. [Skolestyrekontoret], Hovedutval for undervisning. 1990. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: Gard og plass i en bygd på Nordmøre : kulturminner fra nyere tid i Todalsvassdraget. Utg. Alvheim og Eide. 1984. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Finset, Viggo: Tamreindrift og ekspropriasjon til beiterett i Trollheimen. Hovudoppgåve i planfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Fjørstad, Randi: Peter Chr. Aasgaard og Ingeborg Nustad : forfedrene, livet, etterkommerne og litt til- : slektshistorie. Utg. Ateliér Fjørstad. Sørum. 2013. 344 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fugelsøy, Maurits: Folkeminner fra Surnadal. Orkanger 1933. 46 s.
 • Gulla, Jon Atle: Portvin og laks på Gulla gaard : historia om ein tumleplass for britiske lakselordar som vart til eit hotell for lakseentusiastar frå heile verda. Utg. J.A. Gulla. 2009. 191 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagland, Jan Ragnar: Trønderord frå 1700-talet : ordsamling frå Surnadal i Det kgl. Bibl. Add. 108: 8vo. Utg. Universitetsforlaget. 1986. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holten, Magne: Amerikafeber : utvandringa til USA og Canada frå Surnadal og gamle Stangvik kommune. Utg. M. Holten. 2009. 501 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holten, Ola J.: Dativbruken i Surnadalsmålet. Med generelt utsyn over det nordiske dativområdet. Hovudoppgåve i nordisk, Trondheim 1974. 295 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hyldbakk, Hans: Bygdesoge for Surnadal. Utg. Surnadal kommune. 1957-1959. 2 b.
 • Hyldbakk, Hans: Gamalt frå Surnadal. Utg. Surnadal kommune. 1972. 276 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Aune, Kolbjørn i Heimen, b. XVI, s. 275–276.
 • Hyldbakk, Hans: Surnadal samvirkelag 1872–1947. Orkanger. 1947. 42 s.
  • Melding: Holmsen, Andreas i Heimen, b. VII, s. 429.
 • Hyldbakk, Hans, Styrkår Brørs: Gjensidige forsikring Surnadal 150 år : 1849-1999. Utg. [Gjensidige]. 1999. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løset, Per Gunnar: Aktivitetsnivået i gardsskogbruket i Surnadal kommune. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Mo, P.: Gardtales i Surnadal frå midten av 1600 talet til fyrst på 1900 talet. 1928. 79 s.
 • Nergaard, John André: Går orda vidare? Ei sosiolingvistisk undersøking av orddaude i surnadalsmålet. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1996.
 • Polden, Torbjørn ofl.: Kvenndalen : med Kvennbøtæla og Engjamarka : historia, kulturlandskapet, folket. Utg. Stangvik historielag. 2010. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sannes, Joar: Slektene Hafsås, Øie og Moene : en slektshistorie fra Sunndalen, Surnadal og Ørsta. Utg. Joar Sannes. 2007. 293 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Surnadal heimbygdlags skrifter. Utg. Surnadal heimbygdlag. 1978-
  • Nr. 1: Mogstad, Jon: Livserindringer fra Surendalen og Aure. 1978. 56 s. Faksimileutg., 1902. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 2: Mikkelsen, Ole: Surendalinger utkommanderte i krigsaarene fra 1807 til 1814. 1979. 32 s. Faksimileutg., 1914.
  • Nr. 3: Bergheim, Olav: Glimt frå krigstida. 1981. 80 s.
  • Nr. 5: Sæterøy, Anders: Minner frå eit langt liv. 1985. 52 s.
  • Nr. 6: Hyldbakk, Hans: Vårsøg. Dikt i samling. 1990. 464 s.
  • Nr. 7: Dørge, H.: Surnabanen. 1996. 76 s. 1. utg. 1921. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr. 8: Hyldbakk, Hans: Lauvfall. 1998. 88 s. ISBN 82-994635-0-5.
  • Nr. 9: Gravvold, Jørgen: Ville blomstra. Viser og dikt. 2006. 192 s. ISBN 978-82-994635-1-5.
  • Nr. 10: Hyldbakk, Hans: Vårsøg. Dikt i samling. Rev. utg. 2010. 334 s. ISBN 978-82-994635-2-2.
  • Nr. 11: Ord te gagns. Ord og uttrykk frå Surnadal. Etter ei samling av Bjarne Østbø og andre. Red. Sverre Hatle ofl. 2010. 320 s. ISBN 978-82-994635-3-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Teft og tykkje : dialektsamling. Utg. Bøfjorden historielag. 2014. 61 s. (1. utg. 2004).
 • Tokle, Jacob Christian: Jacob Christian Tokles dagbok 1827-1838 : med et vikingeventyr. Utg. Nordmøre museum. 2016. 252 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torvik, Martinus: Glimt frå okkupasjonstida, Todalen og Nordvik : eit minne- og æresskrift om dei som deltok i krigen 1940-1945. Utg. Todalen historielag, 2005. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wennevold, Steinar: Bosetningsendringer i Sunndal og Surnadal 1946-1970. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1974. 125 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øien, Erik: Pionerer i landbrukssamarbeide : m/gamle bilder fra landbruket i Surnadal. Utg. Erik Øien. 2008. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østbø, Anne-Brit: Hans Hyldbakk sin lyrikk. Ein analyse av nokre dikt med vekt på det lokale, det tematiske og det språklege. Hovudoppgåve i nordisk, NTNU 1996.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Auksjon (1929 SURNADAL)
Ein auksjon på Dønheim i Surnadal i 1788. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1961-65. S. 255-264. Red. Ola Dønheim.
 • Eigedomsdokument - bygsel ; søknad ; brev (1930 SURNADAL)
Smeden Ingebrigt Mobekk. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1953. S. 387-395. Red. Hans Hyldbakk. Merknad: Bygselbrev 1792, søknad 1796, brev 1812.
 • Husmannskontrakt (1931 SURNADAL)
Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1939. S. 5-24. Red. Hans Hyldbakk. Merknad: Honnstadøya under Honnstad 1832.
 • Kongeskøyte ; eigedomsdokument - forlik (1932 SURNADAL)
Foldalen i Trollheimen. I: Aarsskrift for Nordmør historielag. 1926. S. 49-69. Red. A. Moen. Merknad: Kongeskøyte 1666, forliksbrev 1759.
 • Manntal 1664-66 (1933 SURNADAL)
Manntallet for Stangvik prestegjeld 1664. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1928. S. 7-25. Red. Trygve Width.

Aviser

 • Driva på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek