Bibliografi:Surnadal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Eide · Fræna · Giske · Gjemnes · Halsa Oslo byleksikon 1938.JPG
Haram · Hareid · Herøy · Kristiansund · Midsund · Molde · Nesset · Norddal · Rauma
Sande · Sandøy · Skodje · Smøla · Stordal · Stranda · Sula · Sunndal
Surnadal · Sykkylven · Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørskog · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Brørs, Styrkår: Surnadal 1965-2005 : storkommune i medgang og motgang. Utg. Surnadal kommune. 2005. IX, 64 s. 82-997227-0-5.
 • Brørs, Styrkår: Svorkahistoria : da strømmen kom til Halsa, Rindal og Surnadal. Utg. Svorka energi. 2004. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: Gard og plass i en bygd på Nordmøre : kulturminner fra nyere tid i Todalsvassdraget. Utg. Alvheim og Eide. 1984. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fugelsøy, Maurits: Folkeminner fra Surnadal. Orkanger 1933. 46 s.
 • Halse, Leif: Todalen. Bygdebok. Utg. Bygdeboknemnda for Todalen. 1943. 400 s.
  • Melding: Espeland, Anton i Heimen, b. VI, s. 367.
 • Hyldbakk, Hans: Heimar og ætter i Stangvik, b. 1–2. Utg. Stangvik kommune. 1953–54. 564 + 640 s.
  • Melding (av b. 1): Sundet, Olav i Heimen, b. IX, s. 553–554.
  • Melding (av b. 2): Sundet, Olav i Heimen, b. X, s. 556–557.
 • Hyldbakk, Hans: Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. 1942. 413 s. Digital utgåve
 • Hyldbakk, Hans: Husmenn og husmannsplassar i Surnadal, b II. 1942. 529 s. Digital utgåve
  • Melding (av b. 1 og 2): Holmsen, Andreas i Heimen, VII, s. 319–321.
 • Hyldbakk, Hans: Bygdesoge for Surnadal. Utg. Surnadal kommune. 1957-59. 2 b. 499 og 540 s.
  • Melding (av b. 1): Svarteberg, Kristen i Heimen, b. XI, s. 136–138.
  • Melding (av b. 2): Øvrelid, Ragnar i Heimen, b. XI, s. 592–595.
 • Hyldbakk, Hans: Gamalt frå Surnadal. Utg. Surnadal kommune. 1972. 276 s.
  • Melding: Aune, Kolbjørn i Heimen, b. XVI, s. 275–276.
 • Hyldbakk, Hans: Gards- og ættesoge for Surnadal. 1947-49. 2 b. 615 og 646 s.
  • Melding: Holmsen, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 168–173.
 • Hyldbakk, Hans: Heimar i Surnadal. Utg. Surnadal kommune. 1966. 541 s. Digital utgåve
 • Hyldbakk, Hans: Heimar i Surnadal. 2.. Utg. Surnadal kommune. 1968. 561 s. Digital utgåve
 • Hyldbakk, Hans: Surnadal samvirkelag 1872–1947. Orkanger. 1947. 42 s.
  • Melding: Holmsen, Andreas i Heimen, b. VII, s. 429.
 • Mo, P.: Gardtales i Surnadal frå midten av 1600 talet til fyrst på 1900 talet. 1928. 79 s.
 • Surnadal heimbygdlags skrifter. Utg. Surnadal heimbygdlag. 1978-
  • Nr. 1: Mogstad, Jon: Livserindringer fra Surendalen og Aure. 1978. 56 s. Faksimileutg., 1902.
  • Nr. 2: Mikkelsen, Ole: Surendalinger utkommanderte i krigsaarene fra 1807 til 1814. 1979. 32 s. Faksimileutg., 1914.
  • Nr. 3: Bergheim, Olav: Glimt frå krigstida. 1981. 80 s.
  • Nr. 5: Sæterøy, Anders: Minner frå eit langt liv. 1985. 52 s.
  • Nr. 6: Hyldbakk, Hans: Vårsøg. Dikt i samling. 1990. 464 s.
  • Nr. 7: Dørge, H.: Surnabanen. 1996. 76 s. 1.utg. 1921.
  • Nr. 8: Hyldbakk, Hans: Lauvfall. 1998. 88 s. ISBN 82-994635-0-5.
  • Nr. 9: Gravvold, Jørgen: Ville blomstra. Viser og dikt. 2006. 192 s. ISBN 978-82-994635-1-5.
  • Nr. 10: Hyldbakk, Hans: Vårsøg. Dikt i samling. Rev. utg. 2010. 334 s. ISBN 978-82-994635-2-2.
  • Nr. 11: Ord te gagns. Ord og uttrykk frå Surnadal. Etter ei samling av Bjarne Østbø og andre. Red. Sverre Hatle ofl. 2010. 320 s. ISBN 978-82-994635-3-9.
 • Teft og tykkje : dialektsamling. Utg. Bøfjorden historielag. 2014. 61 s. (1. utg. 2004).

Bygdebøker under arbeid

 • Surnadal: Det skal lagast nye bygdebøker for heile Surnadal kommune. Dei skal byggja vidare på dei gamle og ha følgjande fem hovudområde: Todalen/Stangvik, Mo, Øye, Ranes og Åsskard. Det skal lagast eit eige band for sentrumsområda i nedre Surnadal. Dei vil gjevast ut i tidsrommet 2014-2019.
 • Surnadal kommune skal gi ut inntil 10 bygdebøker + registerbind. I den forbindelse har de laget bygdebokportal: Bygdebokportalen.no (Kilde: NLI-biblioteket april 2015)

Hovedoppgaver 1907-

 • Bævre, Lars: Kommunereguleringer i Surnadalsområdet. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Finset, Viggo: Tamreindrift og ekspropriasjon til beiterett i Trollheimen. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Planfag. Kommune: Surnadal [Merknad: Oppdal: se også Surnadal, Rindal: se også Surnadal]
 • Holten, Ola J.: Dativbruken i Surnadalsmålet. Med generelt utsyn over det nordiske dativområdet. Trondheim 1980 Fag: Nordisk
 • Løset, Per Gunnar: Aktivitetsnivået i gardsskogbruket i Surnadal kommune. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Jordskifte. Kommune: Surnadal
 • Nergaard, John André: Går orda vidare? Ei sosiolingvistisk undersøking av orddaude i surnadalsmålet. Universitetet i Bergen 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Surnadal
 • Wennevold, Steinar: Bosetningsendringer i Sunndal og Surnadal 1946-1970. Bergen 1974 Fag: Geografi
 • Østbø, Anne-Brit: Hans Hyldbakk sin lyrikk. Ein analyse av nokre dikt med vekt på det lokale, det tematiske og det språklege. NTNU 1996. Fag: Nordisk. Kommune: Surnadal

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Auksjon (1929 SURNADAL)
Ein auksjon på Dønheim i Surnadal i 1788. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1961-65. S. 255-264. Red. Ola Dønheim.
 • Eigedomsdokument - bygsel ; søknad ; brev (1930 SURNADAL)
Smeden Ingebrigt Mobekk. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1953. S. 387-395. Red. Hans Hyldbakk. Merknad: Bygselbrev 1792, søknad 1796, brev 1812.
 • Husmannskontrakt (1931 SURNADAL)
Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1939. S. 5-24. Red. Hans Hyldbakk. Merknad: Honnstadøya under Honnstad 1832.
 • Kongeskøyte ; eigedomsdokument - forlik (1932 SURNADAL)
Foldalen i Trollheimen. I: Aarsskrift for Nordmør historielag. 1926. S. 49-69. Red. A. Moen. Merknad: Kongeskøyte 1666, forliksbrev 1759.
 • Manntal 1664-66 (1933 SURNADAL)
Manntallet for Stangvik prestegjeld 1664. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1928. S. 7-25. Red. Trygve Width.

Aviser

 • Driva på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek